• KONFERENCIA
  • YC

YC Slovensko 2015 | Jason Upton – Nezastaviteľná láska

Vypočujte si slovo od Jasona Uptona o nezastaviteľnej láske, ktorá nás našla skôr, než sme o tom vedeli, a ktorá nikdy nekončí.

YC Slovensko 2015 | Vladimír Žák – Diskusia

Vypočujte si zaujímavý rozhovor s Jozefom Brenkusom, Jánom Lachom a Jánom Libom, ktorí budú hovoriť svoje posolstvo pre dnešnú generáciu.

YC Slovensko 2015 | Erik Matej – Nezastaviteľní

Vypočujte si slovo od Erika Mateja o tom, ako byť nezastaviteľnými Božími deťmi, ako nedovoliť, aby nám bola ukradnutá radosť a požehnanie.

YC Slovensko 2014 | Vladimír Žák – Beznádejne nádejní

Vypočujte si silné slovo od Vladimíra Žáka, čo vie Boh robiť cez nádej, ktorá nezávisí od okolností a neznesie vo svojej prítomnosti strach.