Impulz | Erik Matej | Prúd živej vody

Vyviera z Tvojho vnútra prúd Ducha? Nechávaš sa Ním viesť?

Impulz | Maruška Kožlejová | Posvätenie

Téma: Posvätenie
List Galatským 5.17

Impulz KPM | Miro Tóth | Bezbožný a stratený

Zhrnutie štvrtej témy z Konferencie KPM 2013.
Vyrobené v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas.

Impulz | Miro Tóth | Počúvaj indície

Koľko tvojích dnešných stretnutí môže zmeniť niekoho život? Pýtaj sa Boha: “Čo máš pre mňa dnes? Kam mám ísť, komu môžem poslúžiť?”

Impulz | Peter Podlesný | Tréner

Téma: Tréner
1. list Korintským 9.24-26

Impulz | Maruška Kožlejová | Dokonalý Otec

Téma: Dokonalý Otec
Evanjelium podľa Marka 1.11,

Impulz KPM | Maruška Kožlejová | Stratený a Smädný

Zhrnutie druhej témy z Konferencie KPM 2013.
Vyrobené v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas.

Impulz | Maruška Kožlejová | Odpúšťanie

Téma: Odpúšťanie.
Matúš 18.21

Impulz | Maruška Kožlejová | Prekonávanie 4 prekážok

4 Prekážky: Priateľstvo, Duchovná konverzácia, Samotné evanjelium,
Výzva…

Impulz | Ľudka Lipovská | On ma pozná

Ježiš sa v arcipastierskej modlitbe prihovára za Teba a za mňa. Pozná Ťa Pán Ježiš? Alebo Ti na konci povie: “Ja Ťa nepoznám.” ? Táto otázka je veľmi …