Podpora LifeTv

Srdečne ďakujeme všetkým našim doterajším darcom a podporovateľom. To, že môžeme v LifeTv pracovať naplno a nemusíme popri tom na seba zarábať v inom zamestnaní je pre nás obrovská výsada a česť! Ďakujeme, že ste nám to umožnili! Naša vďaka a úcta tiež patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí investujú do tejto služby svoj vzácny čas, energiu a profesionálne zručnosti. Bez vás by toto dielo nebolo možné. Ďakujeme!

Ak by ste radi podporili službu LifeTv svojím darom, môžete tak urobiť na účet na Slovensku alebo v Čechách.

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

Variabilny symbol: 1234

Do poznámky napíšte "Príspevok na činnosť LifeTv" a mozte zadat aj vasu "emailovu adresu."

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe. Peniaze budú použité predovšetkým na mzdy pre členov tímu, prevádzkové náklady televízie a na rozvoj nových projektov, ktoré zatiaľ nemajú stabilné finančné pokrytie.