Podpora LifeTv

 

Srdečne ďakujeme všetkým našim doterajším darcom a podporovateľom. To, že môžeme v LifeTv pracovať naplno a nemusíme popri tom na seba zarábať v inom zamestnaní je pre nás obrovská výsada a česť! Ďakujeme, že ste nám to umožnili! Naša vďaka a úcta tiež patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí investujú do tejto služby svoj vzácny čas, energiu a profesionálne zručnosti. Bez vás by toto dielo nebolo možné. Ďakujeme!

Ak by ste radi podporili službu LifeTv svojím darom, môžete tak urobiť na účet na Slovensku alebo v Čechách.

 

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

Variabilný symbol: 1234

Do poznámky napíšte: "Príspevok na činnosť LifeTv" a môžete zadať aj vašu e-mailovú adresu.

 

Ak vám vyhovuje PLATBA KARTOU, môžete nás jednorázovo podporiť po kliknutí sem.

 

PLATBA PREVODOM NA ÚČET POMOCOU QR KODU

                         

(Sk účet)                                               (CZ účet)

 

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe. Peniaze budú použité predovšetkým na mzdy pre členov tímu, prevádzkové náklady televízie a na rozvoj nových projektov, ktoré zatiaľ nemajú stabilné finančné pokrytie.