Piatok 20.7.2018

05:10 EXIT 316
05:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH: Pasho Zsolnai - Manifest učeníctva - požehnaná zóna
06:45 NOELAND
07:15 NÁŠ DOM V KOZME
07:45 DOKUMENT: CampFest 2016
08:00 JOYCE MEYER: Cesta von z otroctva I.časť
08:30 NOVÁ DNA: Karol Verčimák - Radosť z dávania
09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Dávidom Slávkovským
10:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE
11:10 KULTÚRNY MAGAZÍN
11:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Michal Kevický - Stretnutie s pravdou
12:45 HOBBY MAGAZÍN
13:15 ICF PRAHA: Petr Kinkor
14:00 BIBLICKÁ LUPA: Vzťahy
14:30 WORSHIP S KAPELOU BÉTEL z Hlohovca
15:45 DOKUMENT: Campfest
16:00 PREDNÁŠKA: UNITED FESTIVAL - Stašek Bubik 

Premiérový blok
17:10
 KIT STREAM
17:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Martin Hunčár - Ako zvládať viac vecí naraz
18:45 VELIKÁNI DEJÍN: Helen Keller
19:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: Dobre investovaný život
20:00 SID ROTH: To je nadprirodzené!
20:30 CAMPFEST BLOK: Campfest 2017 - ESPÉ, Miro Tóth - Je možné zmeniť sa?
21:30 DOKUMENT: Godzone KIOBK Tour
22:30 PREDNÁŠKA: Jane Villarubia
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Pondelok 23.7.2018

05:10 DOKUMENT: Godzone konferencia
05:30 SLOVO VIERY - ALEXANDER BARKÓCI
07:00 SLOVO VIERY - BCC EXIT: Tomáš Štrba - Nepriatelia srdca - hnev
08:00 PROCHRIST 2013
09:30 PREDNÁŠKA: Anna Siekelová
10:15 GODZONE MESSAGE
11:10 KIT STREAM
11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Martin Hunčár - Ako zvládať viac vecí naraz
12:45 VELIKÁNI DEJÍN: Helen Keller
13:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: Dobre investovaný život
14:00 SID ROTH: To je nadprirodzené!
14:30 CAMPFEST BLOK: Campfest 2017 - ESPÉ, Miro Tóth - Je možné zmeniť sa?
15:30 DOKUMENT: Godzone KIOBK Tour
16:30 PREDNÁŠKA: Jane Villarubia

Premiérový blok
17:10
V POHORÁCH PO HORÁCH
17:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE: Miro Tóth - Sadrach, Mezech, Abednego
18:45 MAJSTROVA ŠIFRA
19:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček: Srdce
20:00 GODZONE MAGAZÍN
20:30 NOVÁ DNA: Pavol Biroš - Radosť z nádeje
21:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Dávidom Slavkovským
22:20 GODZONE CHVÁLY
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Sobota 21.7.2018

05:10 V POHORÁCH PO HORÁCH
05:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE: Martin Hunčár - Ako si získať Božiu pozornosť
06:45 MAJSTROVA ŠIFRA
07:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček: Srdce
08:00 GODZONE MAGAZÍN
08:30 NOVÁ DNA: Zuzana Kostohryzová - Radosť z víťazstva
09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Peťom Prištiakom
10:20 GODZONE CHVÁLY
11:10 EXIT 316
11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Tomáš Šimko
12:45 NOELAND
13:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Návrat z Egypta
14:00 RELÁCIA DNES: Dnes s Peťom Štupákom
14:30 KONFERENCIA KRESŤANSKÝCH SLUŽOBNÍKOV 2017: Jiří Mikloš
15:45 DOKUMENT: Godzone konferencia
16:00 CÍRKEV BEZ HRANÍC
17:10 KULTÚRNY MAGAZÍN
17:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Michal Kevický - Stretnutie s pravdou
18:45 HOBBY MAGAZÍN
19:15 ICF PRAHA: Petr Kinkor
20:00 BIBLICKÁ LUPA: Vzťahy
20:30 WORSHIP S KAPELOU BÉTEL z Hlohovca
21:45 DOKUMENT: Campfest
22:00 PREDNÁŠKA: UNITED FESTIVAL - Stašek Bubik
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Utorok 24.7.2018

05:10 V POHORÁCH PO HORÁCH
05:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE: Miro Tóth - Sadrach, Mezech, Abednego
06:45 MAJSTROVA ŠIFRA
07:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček: Srdce
08:00 GODZONE MAGAZÍN
08:30 NOVÁ DNA: Pavol Biroš - Radosť z nádeje
09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Dávidom Slavkovským
10:20 GODZONE CHVÁLY
11:10 DOKUMENT: Godzone konferencia
11:30 SLOVO VIERY - ALEXANDER BARKÓCI
13:00 SLOVO VIERY - BCC EXIT: Tomáš Štrba - Nepriatelia srdca - hnev
14:00 PROCHRIST 2013
15:30 PREDNÁŠKA: Anna Siekelová
16:15 GODZONE MESSAGE

Premiérový blok
17:10
 EXIT 316
17:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Michal Vaněk, Petr Petrášek
18:45 NOELAND
19:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Kde bol Boh v dobe Nového zákona?
20:00 RELÁCIA DNES: Dnes s Jozefom Šimekom
20:30 KONFERENCIA KRESŤANSKÝCH SLUŽOBNÍKOV 2017: Wolfhard Margies
21:45 DOKUMENT: Godzone konferencia
22:00 CÍRKEV BEZ HRANÍC
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Nedeľa 22.7.2018

05:10 KIT STREAM
05:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Martin Hunčár - Ako zvládať viac vecí naraz
06:45 VELIKÁNI DEJÍN: Helen Keller
07:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: Dobre investovaný život
08:00 SID ROTH: To je nadprirodzené!
08:30 CAMPFEST BLOK: Campfest 2017 - ESPÉ, Miro Tóth - Je možné zmeniť sa?
09:30 DOKUMENT: Godzone KIOBK Tour
10:30 PREDNÁŠKA: Jane Villarubia
11:10 EXIT 316
11:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH: Pasho Zsolnai - Manifest učeníctva - požehnaná zóna
12:45 NOELAND
13:15 NÁŠ DOM V KOZME
13:45 DOKUMENT: CampFest 2016
14:00 JOYCE MEYER: Cesta von z otroctva I.časť
14:30 NOVÁ DNA: Karol Verčimák - Radosť z dávania
15:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Dávidom Slávkovským
16:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE

Premiérový blok
17:10
 DOKUMENT: Godzone konferencia
17:30 SLOVO VIERY - ALEXANDER BARKÓCI
19:00 SLOVO VIERY - BCC EXIT: Tomáš Štrba - Nepriatelia srdca - hnev
20:00 PROCHRIST 2013
21:30 PREDNÁŠKA: Anna Siekelová
22:15 GODZONE MESSAGE
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Streda 25.7.2018

Štvrtok 26.7.2018

Piatok 27.7.2018

Sobota 28.7.2018

Nedeľa 29.7.2018

Pondelok 30.7.2018