Utorok 8.10.2019

05:10 100leté korěny

05:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE

06:45 SPOZNAJ RÍŠU ZVIERAT - Opice

07:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček

08:00 CF LIVE: Interview - Peter Lipták

08:30 NOVÁ DNA: Vlastislav Beňa - Blízky a živý vzťah s Bohom

09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Petrom Michalíkom

10:20 GODZONE CHVÁLY

11:10 DOKUMENT: Campfest kapely

11:30 SLOVO VIERY - Alexander Barkóci

18:25 CHVÁLY

13:10 SLOVO VIERY - BJB PALISÁDY: Danny Jones - 2. List Korintským 5

14:00 DANIELOVA GENERÁCIA 2017

15:15 KONFERENCIA KRESŤANSKÝCH UČITEĽOV 2018 - Tri piliere spolupráce učiteľa s rodičmi

16:15 GODZONE MESSAGE: Marián Lipovský - Božia dobrota

 

Premiérový blok

17:10 EXIT 316

17:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Jiří Němec - Bez kompromisov!: Žiadostivosť

18:45 NOELAND

19:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Jákobova záveť

20:00 RELÁCIA DNES: Dnes s Eduardom Hegerom 

20:30 LUMEN 2019: James Evans Band

22:00 CIRKEV BEZ HRANÍC: Winston Lee

23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

 

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Piatok 11.10.2019

05:10 EXIT 316

05:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH: Janko Lacho

06:45 NOELAND

07:15 SLOVO VIERY - ZA KOSTOLOM CB ŽILINA: Ondřej Szturc - Čo nás vzdiaľuje od Boha?

08:00 JOYCE MEYER: Štít viery I.časť

08:30 NOVÁ DNA: Albína Beňová - Božia výzbroj a zbrane duchovného boja

09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Petrom Slaným

10:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE

11:10 Dědek a jeho svět 

11:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Marja Verschoor-Meijers - Bojujeme za pravdu

12:10 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Miroslav Mišinec - Túžba po znamenitom

12:45 HOBBY MAGAZÍN

13:15 ICF PRAHA: Daniel Skokan - Worship Experience

14:00 BIBLICKÁ LUPA: Zach Zegan - Býval jsem hvězda 

14:30 WORSHIP S KAPELOU K:Music

15:50 CAMPFEST 2015: Martin Janus, Ján Buc

 

Premiérový blok

17:10 SVEDECTVO

17:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Peter Čuřík - Očakávaj od Boha väčšie veci!

18:45 BIBLICKÉ PRÍBEHY

19:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: 1. Korintským 12, 12-27 - Spoločné zažitie Boha v tele Kristovom  - Cirkvi

20:00 SID ROTH: TO JE NADPRIRODZENÉ!

20:30 CAMPFEST BLOK: CampFest 2019 - Owca

22:00 MOBILIZÁCIA 2017

23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

 

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Pondelok 14.10.2019

05:10 DOKUMENT: Campfest kapely

05:30 SLOVO VIERY - Alexander Barkóci

06:30 CHVÁLY

07:10 SLOVO VIERY - BJB PALISÁDY: Danny Jones - Ako hovoriť o Bohu

08:00 DANIELOVA GENERÁCIA 2017

09:30 PREDNÁŠKA: Richard Vašečka - Ako slúžiť a nezničiť si rodinu

10:15 GODZONE MESSAGE: Julo Slovák - Otroctvo vs synovstvo

11:10 SVEDECTVO

11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Peter Čuřík - Očakávaj od Boha väčšie veci!

12:45 BIBLICKÉ PRÍBEHY

13:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: 1. Korintským 12, 12-27 - Spoločné zažitie Boha v tele Kristovom  - Cirkvi

14:00 SID ROTH: TO JE NADPRIRODZENÉ!

14:30 CAMPFEST BLOK: CampFest 2019 - Owca

16:00 MOBILIZÁCIA 2017

 

Premiérový blok

17:10 100leté korěny

17:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE

18:45 SPOZNAJ RÍŠU ZVIERAT

19:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček

20:00 CF LIVE: Interview

20:30 NOVÁ DNA

21:45 RELÁCIA DNES

22:20 GODZONE CHVÁLY

23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

 

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Streda 9.10.2019

05:10 EXIT 316

05:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Jiří Němec - Bez kompromisov!: Žiadostivosť

06:45 NOELAND

07:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Jákobova záveť

08:00 RELÁCIA DNES: Dnes s Eduardom Hegerom 

08:30 LUMEN 2019: James Evans Band

10:00 CIRKEV BEZ HRANÍC: Winston Lee

11:10 100leté korěny

11:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE

12:45 SPOZNAJ RÍŠU ZVIERAT - Opice

13:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček

14:00 CF LIVE: Interview - Peter Lipták

14:30 NOVÁ DNA: Vlastislav Beňa - Blízky a živý vzťah s Bohom

15:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Petrom Michalíkom

16:20 GODZONE CHVÁLY

 

Premiérový blok

17:10 Dědek a jeho svět 

17:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Marja Verschoor-Meijers - Bojujeme za pravdu

18:10 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Miroslav Mišinec - Túžba po znamenitom

18:45 HOBBY MAGAZÍN

19:15 ICF PRAHA: Daniel Skokan - Worship Experience

20:00 BIBLICKÁ LUPA: Zach Zegan - Býval jsem hvězda 

20:30 WORSHIP S KAPELOU K:Music

21:50 CAMPFEST 2015: Martin Janus, Ján Buc

23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

 

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Sobota 12.10.2019

05:10 100leté korěny

05:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE

06:45 SPOZNAJ RÍŠU ZVIERAT - Opice

07:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček

08:00 CF LIVE: Interview - Peter Lipták

08:30 NOVÁ DNA: Vlastislav Beňa - Blízky a živý vzťah s Bohom

09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Petrom Michalíkom

10:20 GODZONE CHVÁLY

11:10 EXIT 316

11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Jiří Němec - Bez kompromisov!: Žiadostivosť

12:45 NOELAND

13:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Jákobova záveť

14:00 RELÁCIA DNES: Dnes s Eduardom Hegerom 

14:30 LUMEN 2019: James Evans Band

16:00 CIRKEV BEZ HRANÍC: Winston Lee

17:10 Dědek a jeho svět 

17:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Marja Verschoor-Meijers - Bojujeme za pravdu

18:10 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Miroslav Mišinec - Túžba po znamenitom

18:45 HOBBY MAGAZÍN

19:15 ICF PRAHA: Daniel Skokan - Worship Experience

20:00 BIBLICKÁ LUPA: Zach Zegan - Býval jsem hvězda 

20:30 WORSHIP S KAPELOU K:Music

21:50 CAMPFEST 2015: Martin Janus, Ján Buc

23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

 

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Štvrtok 10.10.2019

05:10 Dědek a jeho svět 

05:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Marja Verschoor-Meijers - Bojujeme za pravdu

06:10 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Miroslav Mišinec - Túžba po znamenitom

06:45 HOBBY MAGAZÍN

07:15 ICF PRAHA: Daniel Skokan - Worship Experience

08:00 BIBLICKÁ LUPA: Zach Zegan - Býval jsem hvězda 

08:30 WORSHIP S KAPELOU K:Music

09:50 CAMPFEST 2015: Martin Janus, Ján Buc

11:10 EXIT 316

11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Jiří Němec - Bez kompromisov!: Žiadostivosť

12:45 NOELAND

13:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Jákobova záveť

14:00 RELÁCIA DNES: Dnes s Eduardom Hegerom 

14:30 LUMEN 2019: James Evans Band

16:00 CIRKEV BEZ HRANÍC: Winston Lee

 

Premiérový blok

17:10 EXIT 316

17:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH: Janko Lacho

18:45 NOELAND

19:15 SLOVO VIERY - ZA KOSTOLOM CB ŽILINA: Ondřej Szturc - Čo nás vzdiaľuje od Boha?

20:00 JOYCE MEYER: Štít viery I.časť

20:30 NOVÁ DNA: Albína Beňová - Božia výzbroj a zbrane duchovného boja

21:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Petrom Slaným

22:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE

23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

 

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Nedeľa 13.10.2019

05:10 SVEDECTVO

05:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Peter Čuřík - Očakávaj od Boha väčšie veci!

06:45 BIBLICKÉ PRÍBEHY

07:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: 1. Korintským 12, 12-27 - Spoločné zažitie Boha v tele Kristovom  - Cirkvi

08:00 SID ROTH: TO JE NADPRIRODZENÉ!

08:30 CAMPFEST BLOK: CampFest 2019 - Owca

10:00 MOBILIZÁCIA 2017

11:10 EXIT 316

11:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH: Janko Lacho

12:45 NOELAND

13:15 SLOVO VIERY - ZA KOSTOLOM CB ŽILINA: Ondřej Szturc - Čo nás vzdiaľuje od Boha?

14:00 JOYCE MEYER: Štít viery I.časť

14:30 NOVÁ DNA: Albína Beňová - Božia výzbroj a zbrane duchovného boja

15:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Petrom Slaným

16:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE

 

Premiérový blok

17:10 DOKUMENT: Campfest kapely

17:30 SLOVO VIERY - Alexander Barkóci

18:30 CHVÁLY

19:10 SLOVO VIERY - BJB PALISÁDY: Danny Jones - Ako hovoriť o Bohu

20:00 DANIELOVA GENERÁCIA 2017

21:30 PREDNÁŠKA: Richard Vašečka - Ako slúžiť a nezničiť si rodinu

22:15 GODZONE MESSAGE: Julo Slovák - Otroctvo vs synovstvo

23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

 

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!