Financovanie a podpora

Televízia Life Tv sa dostáva na slovenský mediálny trh na základe toho, že niektorých ľudí zaujala vízia priniesť evanjelium a hlásať dobrú správu nenásilným spôsobom priamo do obývačky ľudí a tak šíriť Božie kráľovstvo cez médiá. Na základe toho sa rozhodli podporiť túto víziu modlitebne a finančne.

Momentálna finančná podpora Life Tv

Najprv to bol americký zbor, ktorý táto myšlienka nadchla a rozhodol sa, že prispeje prvou čiastkou na nákup kamier, statívov, strižne, rekordérov, svetiel a ďalšej techniky potrebnej na natáčanie relácií a videí. Za čo sme veľmi vďační.

Neskôr prišla ďalšia možnosť, a to podať projekt do nadácie Foundation for the Nations. Do tejto nadácie sa zapojilo viacero podnikateľov, ale aj celých rodín, ktorí sa rozhodli podporiť služby hlásenia evanjelia po celom svete. Tento projekt sme podali s vierou, že ak Pán Boh chce túto službu na Slovensku presadiť, tak nám otvorí dvere. V máji v roku 2015 nám bol tento projekt schválený. Síce nie v plnej výške, ale v dostatočnej na to, aby sme túto víziu mohli uskutočňovať. Týmto chceme vyjadriť vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do tejto nadácie a rozhodli sa podporiť práve projekt televízie Life Tv.

Finančné prostriedky, ktoré sme dostali z nadácie Foundation for the Nations, chceme využiť na nákup techniky, ktorá bude slúžiť na vysielanie televízneho signálu, ktorým budeme môcť pokrývať územie Slovenska a Čiech cez internet, káblových operátorov, budeme mať možnosť sa pripojiť do DVB-T vysielačov a tým potencionálne pokryť čo najviac slovenských a českých domácnosti.

Potrebujeme aj tvoju pomoc

Finančné krytie, ktoré teraz máme nám pokrýva väčšiu časť nákupu techniky na to, aby mohlo byť vysielanie spustene. Potrebujeme aj vašu pomoc a to v tom, aby ste sa stali partnermi tejto vízie. 

Staň sa modlitebným partnerom tejto vízie

V prvom rade potrebujeme modlitebníkov, ktorí budú stáť za touto víziou a modliť sa, aby nám mohli byť otvorené dvere pri vybavovaní všetkých náležitostí. Najprv potrebujeme získať licenciu na televízne vysielanie. Potrebujeme pracovníkov, ktorí budú vytvárať televízny program, technikov, kameramanov strihačov apod. Túžime po tom, aby nám Pán Boh priviedol ľudí, ktorí budú dobrí odborníci, ale zároveň ponesú vo svojom srdci víziu televízie Life Tv. Na tejto stránke vás chceme informovať o tom, ako projekt postupuje dopredu. Tiež vás informovať o potrebách televízie, aby ste za nás vysielali svoje modlitby k Pánu Bohu.

Staň sa finančným partnerom tejto vízie

Aj keď sme nejaké finančné prostriedky dostali, nestačí to na to, aby kresťanská televízia mohla fungovať. Potrebujeme platiť mesačne výdavky, ktoré sú spojené s vysielaním, autorským právom, mzdy pre zamestnancov apod.
Preto vás chceme pozvať, staňte sa finančným partnerom televízie Life Tv. Skúste sa modliť za to, či práve vás Pán Boh nevolá k tomu, aby ste investovali svoje financie na rozširovanie Božieho kráľovstva práve cez televíziu Life Tv. Ak prežijete, že vás k tomu Pán Boh volá, staňte sa partnerom tejto vízie a môžete túto službu pravidelne, alebo jednorázovo podporiť čiastkou, ktorú vám Pán Boh položil na srdce. Budeme vďační za akýkoľvek finančný obnos. Nechceme, aby ste túto víziu podporovali len preto, že vás o to žiadame. Túžime po tom, aby ste prežili, že vás Pán Boh povoláva. Veríme, že ak naplníme Božiu vôľu, vtedy to prinesie požehnanie. A pre nás je naplnenie Božej vôle to najdôležitejšie.

Reklamný priestor

Reklama je nalepší spôsob ako predať vašu spoločnosť. Naším cieľom je pomôcť spropagovať váš produkt cez našu televíznu obrazovku a pomôcť vám nastaviť propagáciu účinne a úspešne. Aj preto máme reklamný BALÍK, ktorý vám zaručí, že sa vaša reklama dostane tam kam má. Ako bonus ponúkame prepojenie reklamného priestoru aj s naším webom a facebookom, kde denne dosahujeme sledovanosť cez 35 000 užívateľov.

Či ste kresťanská spoločnosť, alebo nie a máte pocit, ze váš produkt dokáže osloviť nášho diváka, neváhajte nás kontaktovať. 

E-mailom: kovacik@mpks.sk 

 

Registrácia partnera televízie Life Tv

Ak si prežil, že sa chceš stať partnerom televízie Life Tv, či už stáť za ňou modlitebne, alebo finančne, vypíš tento formulár a my ťa budeme pravidelne informovať o ďalších krokoch televízie. Budeme ti posielať modlitebné podnety, zároveň sa chceme za teba modliť.

Registračný formulár

Veríme, že si zaslúžite niečo aj od nás za vaše partnerstvo, aj preto vám prinášame exluzívny obsah, ako odmenu. Viac už na Campfeste v stane LIFE TV TEAM.

 

Ak by ste radi podporili televíziu Life Tv svojim darom, môžete tak urobiť na účet na Slovensku, alebo v Čechách.

Číslo účtu MPKS na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPKS v Čechách: 228069709/0300

Do poznámky pre prijímateľa možete napísať "príspevok na činnosť Life Tv".

Variabilný symbol: 1234

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe.