Kontaktné údaje

LifeTv - kresťanská televízia

(je súčasťou služby združenia - Mládež pre Krista Slovensko v spolupráci s ďalšími kresťanskými organizáciami a cirkvami)

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

E-mail: lifetv@lifetv.sk

 

Predseda televíznej rady a konateľ LifeTv: Vlastislav Beňa

kontakt: bena@lifetv.sk

Riaditeľ LifeTv, konateľ a člen televíznej rady: Miloš Ferenc

kontakt: ferenc@lifetv.sk

Producent LifeTv: Jana Vimpeľová

kontakt: vimpelova@lifetv.sk

 

 

 

 

Fakturačné údaje

Obchodné meno: LifeTv s. r. o.

Forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota

Registrácia: OR SR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64905/L
V zastúpení: Vlastislav Beňa - konateľ, Miloš Ferenc - konateľ
IČO: 50128833
DIČ: 2120190182
Bankové spojenie: SK9502000000003608494655 

Licencia pre televízne vysielanie programovej služby LifeTv

Celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby "LifeTv " v zmysle licencie č. TD/165 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 8. 3. 2016, pod číslom TD/165/2016.