Vedenie Life Tv 

Predseda televiznej rady a konateľ Life Tv: 

Vlastislav Beňa

Riaditeľ Life Tv, konateľ a člen televiznej rady: 

Miloš Ferenc

Video tím Life Tv

Produkcia, strih, titulky: 

Jana Vimpeľová

Kamera, strih, grafika: 

Miloš Krupa

Kamera, strih, grafika: 

Benjamín Beňa

Kamera, strih, scéna, dabing

Marek Kováčik

Zvuk, nahávanie, strih, mastering: 

Štefan Kominko 

Tím moderátorov Life Tv

Moderátor:

Ján ,,Jay" Hudáček

Moderátor: 

Marek Kováčik

Moderátor:

Martina Žáková

Moderátor:

Zuzana Božíková