• NOVÁ DNA
  • ĎALŠIE
  • HNEV
  • LÁSKA
  • NOVÁ DNA SVEDECTVÁ
  • STRACH
  • Vnútorne uzdravenie

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Dagmar Humenská

Nová DNA ako škola života a miesto spoznávania Božej lásky.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Jana Šenfeld

Škola Nová DNA ako miesto požehnania a pripravovania ďalších služobníkov.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Kamil Polner

Svedectvo Kamila Polnera, ako mu Boh dal silu odpustiť.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Michaela Kováčová

Svedectvo Michaely Kováčovej, ako ju Boh vyviedol z okultizmu a uzdravil.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Miloš Eliáš

Škola Nová DNA ako miesto duchovného rastu a hlbšieho spoznávania Boha.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Miriam Eliášová

Škola Nová DNA ako miesto, ktoré posúva vpred vo vzťahu s Bohom aj vo vzťahu so sebou samým.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Naďa Eliášová

Svedectvo Nadi Eliášovej, ako Boh uzdravuje rôzne zranenia skrze školu Nová DNA.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Peter Šenfeld

Svedectvo Petra Šenfelda, ako mohol prostredníctvom školy Nová DNA spoznávať Božiu lásku a zažívať uzdravenie v rôznych oblastiach svojho života.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Rastislav Varmecký

Škola Nová DNA ako miesto osobného rastu, lásky a prijatia.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Standa Pospíšil

Svedectvo Standu Pospíšila, ako Boh uzdravuje jeho dušu a ducha počas školy Nová DNA.

SVEDECTVÁ NOVÁ DNA | Viera Grégoire

Svedectvo Viery Grégoire, ako ju Boh oslobodil do spočinutia v Ňom skrze školu Nová DNA.

NOVÁ DNA | Zuzana Sarnecká – Boh túži po láske človeka

Vypočujte si prednášku zo školy vnútorného uzdravenia Nová DNA, kde Zuzana Sarnecká bude rozprávať o Božej láske a čo nám môže brániť k jej opätovaniu.