KONTAKTUJ NÁS

Email

lifetv@lifetv.sk

Adresa Kráľova Lehota

LifeTv Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota

Telefón

+421 911 469 862

Kontakty na dôležité osoby

Technický riaditeľ a konateľ LifeTv:

Miloš Ferenc, email: ferenc@lifetv.sk

Riaditeľ MPKS & LifeTv:

Vlastislav Beňa, email: bena@lifetv.sk

Programová riaditeľka, Produkcia LifeTv:

Jana Vimpeľová, email: vimpelova@lifetv.sk (Otázky týkajúce sa programu a LifeTv adresujte na túto adresu.)

LifeTv s. r. o.

IČO:

50128833

DIČ:

2120190182

Obchodné meno: LifeTv s. r. o.

Forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo: Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota
V zastúpení: Vlastislav Beňa – konateľ, Miloš Ferenc – konateľ
IČO: 50128833
DIČ: 2120190182​

LIFETV - KRESŤANSKÁ TELEVÍZIA​

Je súčasťou služby združenia Mládež pre Krista – Slovensko v spolupráci s ďalšími kresťanskými organizáciami a cirkvami.

Viac v časti “O nás”.

Licencia pre televízne vysielanie programovej služby LifeTv

Vysielanie programovej služby LifeTv.
Celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby “LifeTv” v zmysle licencie č. TD/165 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 
8.3.2016, pod číslom TD/165/2016.

Viac TU.

Naše priestory v Kráľovej Lehote - Svarín

Naše priestory v Prešove

Email

lifetv@lifetv.sk

Adresa v Prešove

LifeTv, Škultétyho 3, 080 01 Prešov

Telefón

+421 911 469 862