ONE FOR ISRAEL: Žid z Iránu prosil Ježiša, aby uzdravil jeho syna. (5)

Svedectvo iránskeho žida, ktorý uveril v Ježiša, no nikomu o tom nepovedal. Keď Ježiš uzdravil jeho syna, už viac o tom nedokázal mlčať.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Židovský profesor zbadal vo videní Ježiša, a predsa sa rozhodol utiecť. Až kým…

Svedectvo židovského profesora, ktorý vo videní zbadal Ježiša, a po dlhom utekaní Ho prijal ako svojho Mesiáša, a tým tiež získal odpovede na svoje otázky.

ONE FOR ISRAEL: WOW! Tento Žid sa obrátil k Ježišovi a vysvetľuje dôvod tak, ako ste to nikdy predtým nepočuli! (1)

Svedectvo Žida, ktorý pri čítaní Nového zákona uveril, že Ježiš je Mesiáš, a pomohol priviesť ku viere v Ježiša aj svojho otca.

Danielova Generácia 2018 | Timothy & Martin Poloha (1)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály kapely Timothy a spoznať Martina Polohu, vedúceho dobrovoľníkov, ktorý odpovedá na neobvyklé otázky nášho moderátora.

Danielova Generácia 2018 | Timothy & Marián Kolník (2)

Vypočujte si chvály kapely Timothy spolu s prednáškou od Mariána Kolníka, ktorý rozpráva o tom, ako sa nechať premeniť, a tak byť darom pre druhého.

Danielova Generácia 2018 | Kapela Zion & Marián Kolník (3)

Vypočujte si chvály kapely Zion spolu s prednáškou od Mariána Kolníka, ktorý rozpráva o tom, čo sa deje po našej premene.

Danielova Generácia 2018 | Štefan Beňa & svedectvá (4)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály Števa Beňu spolu so silnými svedectvami dobrovoľníkov o Božom konaní v ich životoch.

Danielova Generácia 2018 | BCC Worship & Marián Kaňuch (5)

Vypočujte si chvály kapely BCC Worship spolu so slovom od Mariána Kaňucha, ktorý rozpráva o tom, ako sa nechať premeniť, aby sme mohli premieňať ďalších.

Danielova Generácia 2018 | Bonfire & modlitby (6)

Pridajte sa ku chválam kapely Bonfire a ku modlitbám za rôzne oblasti vo vašom živote, ľudí a miesta, ktoré chcete, aby Boh priemieňal.

Danielova Generácia 2018 | ESPÉ & modlitby za tímy (7)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály kapely ESPÉ a príhovorné modlitby vedúcich za všetky tímy, ktoré slúžia na CampFeste.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Ruslan Romaňuk & Knafaim (6)

Vypočujte si slovo od Ruslana Romaňuka o Božom národe a šabate, ako aj požehnávanie jedla a oslavu šabatu, sprevádzanú chválami od kapely Knafaim.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Modlitby (10)

Pripojte sa k modlitbám, ktoré sa konali počas dňa, kedy prebiehala medzinárodná modlitba proti antisemitizmu a nacizmu.

Scroll to top