Etika mezi světy | SEX – 7 rad jak si levně zničit život

Krátke a veľmi vtipné video-tvorby Petra Jurijeviča, ktoré pomáhajú mladým ľuďom orientovať sa v živote….

PREMENA: 5. Adam Shepski – Modlitebná evanjelizácia 2

“Vy a ja máme tú istú službu, ktorú Ježiš prijal od Otca,
službu zmierenia, priviesť k Bohu ľudí, ktorí sú od neho vzdialení.”

CampFest 2020 | Kapela F6 a Michal Steiner – Čakať nečakané

Vypočujte si chvály kapely F6 a slovo od Michala Steinera – Čakať nečakané, kde bude rozprávať o tom, prečo by kresťan mal prirodzene čakať nečakané.

Etika mezi světy | Slova // #1 Komenský 2020

Krátke a veľmi vtipné video-tvorby Petra Jurijeviča, ktoré pomáhajú mladým ľuďom orientovať sa v živote….

Etika mezi světy | Jak najít toho pravého / tu pravou?

Krátke a veľmi vtipné video-tvorby Petra Jurijeviča, ktoré pomáhajú mladým ľuďom orientovať sa v živote….

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Andrej Lugovsky (4)

Vypočujte si vyučovanie od Andreja Lugovského, ktorý bude rozprávať o stave v radosti z pohľadu, ako je radosť Božou zbraňou.

DNES: Helga Maďarová

Vypočujte si príbeh Helgy Maďarovej, ako ju Boh povolal založiť tanečnú službu Life in Motion, ktorá sa nachádza v Bratislave. Okrem iného sa dozvieme, ako Boh pôsobí cez tanečnú službu a tiež, aký význam má tanec v Biblii.

SLOVO VIERY: Silnější než smrt – Stanislav Bubik

Kázeň zo zboru CBH Praha (Cirkev bez hraníc) v českom jazyku.

SLOVO VIERY: Ján Liba: 5 posolstiev Veľkej noci

Kázeň z bohoslužby Apoštolskej cirkvi v Košiciach.

SLOVO VIERY: Kristův velkopáteční odkaz!

Kázeň v českom jazyku zo zboru Bratskej jednoty baptistov v Aš.