DNES: Rastislav Majer – zbor O nás nejde v Banskej Bystrici

Príbeh Rastislava Majera, ako ho Boh povolal spolu s manželkou založiť zbor O nás nejde v Banskej Bystrici. Dozvieme sa tiež, ako také zakladanie zboru vyzerá a ako momentálne funguje.

DNES: Branislav Sadloň -ako prirodzene evanjelizovať

Príbeh Branislava Sadloňa, ako ho Boh viedol do práce s mládežou a neskôr aj ku kázaniu a povzbudzovaniu vo viere v rámci vzťahov. Okrem iného sa tiež dozvieme, ako sa dá slúžiť v našom okolí, a ako prirodzene evanjelizovať.

DNES: Roman Baranovič – v čom je škola Narnia iná od iných škôl

Príbeh Romana Baranoviča, ako ho Boh viedol stať sa riaditeľom cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave a v Pezinku. Okrem iného sa tiež dozvieme, ako by mala vyzerať dobrá škola a v čom je škola Narnia iná od iných škôl.

Danielova Generácia 2019 | ESPÉ & modlitby (5)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály kapely ESPÉ a príhovorné modlitby vedúcich za všetky tímy, ktoré slúžia na CampFeste.

DNES: Michal Vašek – Kristus mestu v Šali

Príbeh Michala Vaška, ako ho Boh povolal aj s manželkou ku vedeniu zboru Apoštolskej cirkvi – Kristus mestu v Šali. Okrem iného sa tiež dozviete, čo robiť, keď cítite, že vás Boh do niečoho volá a tiež niečo o fungovaní zboru.

Danielova Generácia 2019 | Rančová kapela & modlitby (4)

V tejto časti si môžete vypočuť chvály Rančovej kapely spolu s modlitbami za dobrovoľníkov a ľudí, ktorí prídu na CampFest.

DNES: Ondrej Garaj – Ekumenické združenie pre štúdium siekt

Príbeh Ondreja Garaja, ako ho Boh viedol zakladať nové služby, ako napr. Ježiš pre každého, Ekumenické združenie pre štúdium siekt a Laret. Dozvieme sa, čomu sa jednotlivé projekty venujú a tiež o najnovšej službe policajtom, ktorí uverili.

Danielova Generácia 2019 | Kapela Alive & Rastislav Majer – Krok vpred (3)

Chvály kapely Alive a slovo od Rastislava Majera, ktorý bude rozprávať o radikálnom kroku vpred ku život meniacemu stretnutiu s Kristom.

Danielova Generácia 2019 | Rančová kapela & Martin Kalivoda – Bohatstvo v zlomenosti (2)

Vypočujte si chvály Rančovej kapely a slovo od Martina Kalivodu, ktorý bude rozprávať o stave správnej zlomenosti, kedy je v nás odhalené bohatstvo Krista.

Danielova Generácia 2019 | Timothy & Marián Kaňuch – Odovzdanie sa (1)

Vypočujte si chvály kapely Timothy a slovo Mariána Kaňucha, ako Boh vie mocne konať, keď pustíme veci, ktoré nám bránia vstúpiť tam, kde nás Boh volá.

DNES: Stanislav Kocka – modlitba základom života s Bohom

Príbeh Stanislava Kocku, ako ho Boh viedol stať sa evanjelickým farárom a vedúcim modlitebného spoločenstva Evanjelickej cirkvi. Tiež sa dozvieme, ako si nás Boh môže použiť aj bez skúseností a prečo je modlitba základom života s Bohom.

CampFest 2020 | Draho Poloha

Vypočujte si chvály spolu so slovom Draha Polohu a zažite tak kúsok atmosféry a programu z CampFestu INAK 2020 aj u vás doma.