RELÁCIE

ktoré pravidelne vysielame

Slovo viery

V tejto relácii nájdete kazateľov, ktorí vám prinesú v kázniach výklad Božieho Slova a zoberú vás do hĺbok Biblie, ale aj osobnej skúsenosti a praktických rád do duchovného, ale aj každodenného života.

Worship s kapelou

Kde vám prinášame kresťanskej kapely zo Slovenska aj Čiech. Okrem ich vlastnej tvorby si medzi piesňami môžete vypočuť svedectvá členov…

Hobby Magazín

Hobby Magazín je relácia skoro o varení. V každej časti si navaríme niečo chutné a popri tom vyspovedáme zaujímavého hosťa.

CampFest

Je to festival charakterizovaný dynamickými chválami, hlbokým uctievaním, inšpiratívnym slovom, seminármi, svedectvami a hlavne prežívaním Božej prítomnosti.

DNES s hosťom

V tejto relácii predstavujeme rôznych kresťanských služobníkov a ich povolanie, službu, príbehy, ktoré vás určite veľmi povzbudia.

Mobilizácia

je konferenciou, ktorá každý rok spája ľudí do modlitebného boja za prebudenie na Slovensku a Česku a za festival CampFest.

Danielova generácia

Je program pre dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na príprave CampFestu.

Konvokácia 2018

Konvokácia 2018 je konferenciou zvolania národov, kde sa zišli ľudia z rôznych národov na jednom mieste, aby sa modlili za svoje krajiny.

Konferencia kresťanských služobníkov

Konferencia kresťanských služobníkov je konferenciou, kde kresťanskí služobníci môžu nabrať nové vedomosti z danej témy.

Nová DNA

Nová DNA je škola pre kresťanských poradcov, kde prebiehajú prednášky o problémoch z rôznych životných oblastí.

Konferencia kresťanských učiteľov

Konferencia kresťanských učiteľov je konferenciou, kde kresťanskí učitelia môžu načerpať nové inšpirácie a vedomosti.

Timothy School

Bol týždňom duchovnej regenerácie, kde sa intenzívne slúžilo chválami, slovom a modlitbami.