RELÁCIE

ktoré pravidelne vysielame

Konferencia kresťanských poradcov

Konferencia kresťanských poradcov je konferenciou, kde špeciálni hostia Vicki a Robert de Hoxar prednášali o Otcovom srdci.