PODPORA

Staň sa súčasťou tejto služby.

Podpora LifeTv:

 

Financovanie a podpora

Televízia LifeTv sa dostáva na slovenský mediálny trh na základe toho, že niektorých ľudí zaujala vízia priniesť evanjelium a hlásať dobrú správu nenásilným spôsobom priamo do obývačky ľudí, a tak šíriť Božie kráľovstvo cez médiá. Na základe toho sa rozhodli podporiť túto víziu modlitebne a finančne.

 

Finančná podpora pri spustení LifeTv

Najprv to bol americký cirkevný zbor, ktorý táto myšlienka nadchla a rozhodol sa, že prispeje prvou čiastkou na nákup kamier, statívov, strižne, rekordérov, svetiel a ďalšej techniky potrebnej na natáčanie relácií a videí, za čo sme veľmi vďační.

Neskôr prišla ďalšia možnosť, a to podať projekt do nadácie Foundation for the Nations. Do tejto nadácie sa zapojilo viacero podnikateľov, ale aj celých rodín, ktoré sa rozhodli podporiť služby hlásania evanjelia po celom svete. Tento projekt sme podali s vierou, že ak Pán Boh chce túto službu na Slovensku presadiť, tak nám otvorí dvere. V máji v roku 2015 nám bol tento projekt schválený. Síce nie v plnej výške, ale v dostatočnej na to, aby sme túto víziu mohli uskutočňovať. Týmto chceme vyjadriť vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do tejto nadácie a rozhodli sa podporiť práve projekt televízie LifeTv.

Finančné prostriedky, ktoré sme dostali z nadácie Foundation for the Nations, sme využili na nákup techniky, ktorá slúži na vysielanie televízneho signálu, ktorým pokrývame územie Slovenska a Čiech cez internet, káblových operátorov, DVB-T vysielače. Našou túžbou je pokryť čo najviac slovenských a českých domácností.

Potrebujeme aj tvoju pomoc

Potrebujeme aj vašu pomoc, a to v tom, aby ste sa stali partnermi tejto vízie. 

 

Staň sa modlitebným partnerom tejto vízie

V prvom rade potrebujeme modlitebníkov, ktorí budú stáť za touto víziou a modliť sa, aby nám mohli byť otvorené dvere pri vybavovaní všetkých náležitostí. Potrebujeme pracovníkov, ktorí budú vytvárať televízny program, technikov, kameramanov strihačov a pod. Túžime po tom, aby nám Pán Boh priviedol ľudí, ktorí budú dobrí odborníci, ale zároveň ponesú vo svojom srdci víziu televízie LifeTv. Na tejto stránke vás chceme informovať o tom, ako projekt postupuje dopredu. Tiež vás informovať o potrebách televízie, aby ste za nás vysielali svoje modlitby k Pánu Bohu.

Staň sa finančným partnerom tejto vízie

Aj keď sme nejaké finančné prostriedky dostali, nestačí to na to, aby kresťanská televízia mohla fungovať. Potrebujeme platiť mesačné výdavky, ktoré sú spojené s vysielaním, autorskými právami, mzdy pre zamestnancov a pod.
Preto vás chceme pozvať, staňte sa finančným partnerom televízie LifeTv. Skúste sa modliť za to, či práve vás Pán Boh nevolá k tomu, aby ste investovali svoje financie na rozširovanie Božieho kráľovstva práve cez televíziu LifeTv. Ak prežijete, že vás k tomu Pán Boh volá, staňte sa partnerom tejto vízie a môžete túto službu pravidelne, alebo jednorázovo podporiť čiastkou, ktorú vám Pán Boh položil na srdce. Budeme vďační za akýkoľvek finančný obnos. Nechceme, aby ste túto víziu podporovali len preto, že vás o to žiadame. Túžime po tom, aby ste prežili, že vás Pán Boh povoláva. Veríme, že ak naplníme Božiu vôľu, vtedy to prinesie požehnanie. A pre nás je naplnenie Božej vôle to najdôležitejšie.

 

Reklamný priestor

Reklama je najlepší spôsob, ako predať vašu spoločnosť. Naším cieľom je pomôcť spropagovať váš produkt cez našu televíznu obrazovku a pomôcť vám nastaviť propagáciu účinne a úspešne. Aj preto máme reklamný BALÍK, ktorý vám zaručí, že sa vaša reklama dostane tam, kam má. Ako bonus ponúkame prepojenie reklamného priestoru aj s naším webom a facebookom, kde denne dosahujeme sledovanosť cez 35 000 užívateľov.

Či ste kresťanská spoločnosť, alebo nie, ak máte pocit, ze váš produkt dokáže osloviť nášho diváka, neváhajte nás kontaktovať. 

E-mailom: milos@lifetv.sk 

Srdečné poďakovanie podporovateľom

Srdečne ďakujeme všetkým našim doterajším darcom a podporovateľom. To, že môžeme v LifeTv pracovať naplno a nemusíme popri tom na seba zarábať v inom zamestnaní, je pre nás obrovská výsada a česť! Ďakujeme, že ste nám to umožnili! Naša vďaka a úcta tiež patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí investujú do tejto služby svoj vzácny čas, energiu a profesionálne zručnosti. Bez vás by toto dielo nebolo možné. Ďakujeme!

Ak by ste radi podporili službu LifeTv svojím darom, môžete tak urobiť na účet na Slovensku alebo v Čechách.

Finančná podpora:

Platba kartou:

Ak vám vyhovuje PLATBA KARTOU, môžete nás jednorázovo podporiť po kliknutí sem.

Číslo účtu MPKs na Slovensku:

IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 // BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPKs v Čechách:

228069709/0300

Variabilný symbol: 1234

Do poznámky môžete napísať: “Príspevok na činnosť LifeTv” a môžete zadať aj vašu e-mailovú adresu.

Vďaka vašej podpore:

(Sk účet)
(Cz účet)

PLATBA PREVODOM NA ÚČET POMOCOU QR KÓDU

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe. Peniaze budú použité predovšetkým na mzdy pre členov tímu, prevádzkové náklady televízie a na rozvoj nových projektov, ktoré zatiaľ nemajú stabilné finančné pokrytie.

Modlitebná podpora:

Za nás

Za vedúcich, pracovníkov aj dobrovoľníkov v LifeTv, za ich duchovné, ale aj rodinné životy

Inšpiráciu

Inšpiráciu a vedenie od Ducha Svätého pri práci, aby sa Duch Svätý dotýkal ľudských sŕdc cez televíziu a premieňal ich na učeníkov Ježiša Krista

Otvorené dvere

Za ďalšie otvorené dvere pre nové káblovky do slovenských, ale aj českých domácností, aby každá domácnosť mohla počuť a byť zasiahnutá evanjeliom Ježiša Krista

Za  zdroje

Finančné, ľudské, ale aj video materiály na vysielanie 

Za čo by sme sa my mohli modliť za teba?

Máš nejakú potrebu, prosbu, niečo, za čo by sme sa za teba mohli modliť? Napíš nám tvoju potrebu, my ako tím sa za tieto potreby budeme modliť…

Dobrovoľnícka podpora:

Pomoc so strihom videí

Preklad videí z Angličtiny do Slovenčiny, titulkovanie

Kontakty na nové káblovky

Zdieľanie na sociálnych sieťach

Dať odkaz LifeTv na svoju stránku

V prípade záujmu, prosíme, kontaktuj nás.