• TIMOTHY SCHOOL
  • Timothy school

Timothy School 3 – Edward de Kam

Timothy School bol týždňom duchovnej regenerácie, kde rôzne kapely a zaujímaví rečníci intenzívne slúžili chválami, slovom a modlitbami. V tejto časti bude rozprávať Edward de Kam o evanjelizovaní v Kráľovstve.

Timothy School 1 – Ľudmila Lipovská

Timothy School bol týždňom duchovnej regenerácie, kde rôzne kapely a zaujímaví rečníci intenzívne slúžili chválami, slovom a modlitbami.