• Všetko
  • CF Hudba
  • CHVÁLY
  • KLIPY
  • Koncerty
  • Worship s kapelou

CampFest 2018 | Dominika Gurbaľová a priatelia

Pridajte sa ku chválam Dominiky Gurbaľovej a priateľov.

CampFest 2018 | Graham Kendrick

Vypočujte si chvály britského speváka a skladateľa Grahama Kendricka spolu s jeho osobným svedectvom.

CampFest 2018 | Rivers & Robots

Pozrite si koncert britskej kapely Rivers & Robots z CampFestu 2018.

CampFest 2018 | Four Kornerz

Pozrite si koncert britskej R&B/soul kapely Four Kornerz z CampFestu 2018.

CampFest 2018 | CMS – YOUNG Continentals

Pozrite si koncert YOUNG Continentals z CampFestu 2018, ktorí sú súčasťou Continental Ministries Slovakia.

CampFest 2018 | Mate.O/TU

Vypočujte si chvály poľskej kapely Mate.O/TU.

CampFest 2018 | LCH LIVE & CampFest Mission

Chvály LCH LIVE a diskusiu s Marianom Lipovským, Jánom Bucom a Grahamom Kendrickom o ich osobnom prebudení, uctievaní a premene v našom okolí.

CampFest 2018 | Miťo Bodnár & CampFest Mission

Chvály Miťa Bodnára spolu s diskusiou s Milošom Paštrnákom, Štefanom Beňom, Júliusom Slovákom a Mirom Tóthom. V diskusii sa okrem iného dozviete, ako vznikol CampFest a prečo je dôležitá spolupráca.

CampFest 2018 | Graham Kendrick

Pridajte sa ku chválam britského speváka a skladateľa Grahama Kendricka.

CampFest 2018 | BCC Worship & Marian Lipovský – Premeny a ja!

Chvály kapely BCC Worship spolu so slovom od Mariana Lipovského o tom, ako nás Boh chce premieňať a cez nás aj naše okolie.

CampFest 2018 | ESPÉ & Jozef Grexa – Boh premieňa

Vypočujte si chvály kapely ESPÉ a slovo od Jozefa Grexu, ktorý bude rozprávať o Bohu, ktorý premieňa a ktorý chce premieňať aj naše životy.

CampFest 2018 | Moderovaná diskusia – Premeniť: “nemožné”

Vypočujte si diskusiu s Jánom Lunterom, Andreou Turčanovou, Vladimírom Šiarnikom a Jozefom Šimekom, ktorí budú rozprávať o ich práci v politike.

Scroll to top