CfaN Svedectvá

CfaN: Slepá žena uzdravena přímo na pódiu!

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Sleduj tento zázrak! Regina Atta

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Reinhard Bonnke: Zcela nevidomí byli uzdraveni

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: První krůčky tříletého Briana

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Poporodní komplikace

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Okamžitě vyléčené ochrnutí

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Ochrnutá žena znovu chodí

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Od smilstva ke spáse

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Nesnesitelná bolest zubů zázračně zmizela

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

CfaN: Násilník spasen

Kristus pre všetky národy: príbehy uzdravení a zázrakov

Scroll to top