impulz

Impulz | Maruška Kožlejová | Prekonávanie 4 prekážok

4 Prekážky: Priateľstvo, Duchovná konverzácia, Samotné evanjelium,
Výzva…

Impulz | Ľudka Lipovská | On ma pozná

Ježiš sa v arcipastierskej modlitbe prihovára za Teba a za mňa. Pozná Ťa Pán Ježiš? Alebo Ti na konci povie: “Ja Ťa nepoznám.” ? Táto otázka je veľmi …

Impulz | Kamil Kunst | Aj v dňoch zlých…

Skúsme menej rozmýšľať o tom ako JA sa mám, či MNE je dobre, či MNE je zle. Naše JA zomrelo s Ježišom Kristom a máme nasledovať Jeho. Aj keď máme horšie obdobie, Ježiš je s nami.

Impulz | Jožko Grexa | Boh hýbe vecami

Evanjelium podľa Matúša 7.11

Impulz | Marek Tomašovič | Vyznávajme si hriechy

Téma: Vyznávajme si hriechy
List Jakuba 5.16

Impulz | Marek Tomašovič | Nudná Biblia?!

Je nemožné čítať slová živého Boha, a nebyť nimi nepremenený. Prečo si čítame Bibliu? Kvôli tomu, aby sme mohli písať na facebook, kvôli tomu, aby sme zvláštne skúsenosti? Alebo si ju čítame aby sme boli s Pánom Bohom, aby sme s Ním mali vzťah?

Impulz | Marek Tomašovič | Stíš sa

Uvedomuješ si hluk v tvojom každodennom živote? Ak chceš stretnúť a počuť Hospodina, ak chceš vstúpiť do prítomnosti svätého Boha a Pána, musíš pristúpiť…

Impulz | Erik Matej | Vyhoď nepriateľa zo zasľúbenej zeme!

Nezľakni sa nepriateľa. Život kresťana je mnohokrát boj. Satan stojí a čaká ako revúci lev hľadajúc koho by zožral. Ale Ty sa nedaj premôcť klamstvám, stoj pevne vo viere.

Impulz | Branislav Škripek | Angažuj sa

Myslíme si, že je veľmi dôležité zamyslieť sa nad otázkou politiky, rozmýšľať v akom štáte to vlastne žijeme a nebyť ľahostajní k našej krajine.

Impulz | Daniel Harčar | Nepravdepodobná viera

Téma: Nepravdepodobná viera
Kniha Jób.

Scroll to top