Relácie

Konferencia kresťanských učiteľov

Konferencia kresťanských učiteľov je konferenciou, kde kresťanskí učitelia môžu načerpať nové inšpirácie a vedomosti.

Timothy School

Bol týždňom duchovnej regenerácie, kde sa intenzívne slúžilo chválami, slovom a modlitbami.

Konferencia kresťanských poradcov

Konferencia kresťanských poradcov je konferenciou, kde špeciálni hostia Vicki a Robert de Hoxar prednášali o Otcovom srdci.

Scroll to top