Utorok 11.12.2018

05:10 V POHORÁCH PO HORÁCH
05:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE
06:45 JOHN BEVERE
07:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček
08:00 CFaN: Full Flame
08:30 NOVÁ DNA
09:45 RELÁCIA DNES
10:20 GODZONE CHVÁLY
11:10 DOKUMENT: Godzone konferencia
11:30 SLOVO VIERY - ALEXANDER BARKÓCI
12:30 CHVÁLY
13:10 SLOVO VIERY - BCC EXIT: Pasho Zsolnai - Ježiš Kristus
14:00 DANIELOVA GENERÁCIA 2017
15:30 PREDNÁŠKA: Večer chvál Marana Tha - Odkiaľ vziať silu?
16:15 GODZONE MESSAGE

Premiérový blok
17:10
 EXIT 316
17:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO
18:00 CHVÁLY
18:45 NOELAND
19:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ
20:00 RELÁCIA DNES
20:30 KONVOKÁCIA 2018
22:10 CÍRKEV BEZ HRANÍC
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Piatok 14.12.2018

05:10 EXIT 316
05:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH
06:45 NOELAND
07:15 NÁŠ DOM V KOZME
07:45 DOKUMENT: Godzone škola
08:00 JOYCE MEYER: Pozitívny postoj I. časť
08:30 NOVÁ DNA: Albína Beňová - Citové zranenia a ich dopad na spolunažívanie v rodine
09:45 RELÁCIA DNES
10:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE
11:10 KULTÚRNY MAGAZÍN
11:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Michal Kevický - Vystrojenie
12:45 HOBBY MAGAZÍN
13:15 ICF PRAHA
14:00 BIBLICKÁ LUPA: Býval som hviezda
14:30 BIBLICKÁ STUDŇA
15:45 PREDNÁŠKA Campfest 2013 - Godzone

Premiérový blok
17:10 CFaN: Svedectvo
17:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Peter Čuřík - 300 mužov, ktorí zmenili svet
18:45 BIBLICKÉ PRÍBEHY - Spravodlivý sudca
19:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: Boh, ktorý zachraňuje
20:00 SID ROTH: To je nadprirodzené!
20:30 CAMPFEST BLOK: Campfest 2018 - Marián Kolník - Kresťan v podnikaní
22:00 PREDNÁŠKA: Milan Michalko
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Pondelok 17.12.2018

05:10 DOKUMENT: Godzone
05:30 SLOVO VIERY - ALEXANDER BARKÓCI
06:45 CHVÁLY
07:15 SLOVO VIERY - BCC EXIT: Tomáš Štrba - Večnosť
08:00 DANIELOVA GENERÁCIA 2017
09:15 PREDNÁŠKA: Večer chvál Marana Tha - Musím vykročiť
10:15 GODZONE MESSAGE
11:10 CFaN: Svedectvo
11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Peter Čuřík - 300 mužov, ktorí zmenili svet
12:45 BIBLICKÉ PRÍBEHY - Spravodlivý sudca
13:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: Boh, ktorý zachraňuje
14:00 SID ROTH: To je nadprirodzené!
14:30 CAMPFEST BLOK: Campfest 2018 - Marián Kolník - Kresťan v podnikaní
16:00 PREDNÁŠKA: Milan Michalko

Premiérový blok
17:10 V POHORÁCH PO HORÁCH
17:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE: Čo máme v Ježišovi
18:45 JOHN BEVERE - Dobro alebo Boh
19:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček: Kto je svätý?
20:00 CFaN: Full Flame
20:30 NOVÁ DNA: Viera Gregoire - Božia láska
21:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Miroslavom Tóthom
22:15 GODZONE CHVÁLY
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Streda 12.12.2018

05:10 EXIT 316
05:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Michal Vaněk - Láska I. časť
06:45 NOELAND
07:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Hospodárske reformy (Jozef)
08:00 RELÁCIA DNES - Dnes s Janou a Petrom Belákovcami
08:30 KONVOKÁCIA 2018
10:00 CÍRKEV BEZ HRANÍC
11:10 V POHORÁCH PO HORÁCH
11:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE
12:45 JOHN BEVERE - Dobro alebo Boh
13:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček: Kto je svätý?
14:00 CFaN: Full Flame
14:30 NOVÁ DNA: Vlastislav Beňa - Zjavenie Božej lásky
15:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Martinom Mekelom
16:15 GODZONE CHVÁLY

Premiérový blok
17:10
KULTÚRNY MAGAZÍN
17:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Michal Kevický - Vystrojenie
18:45 HOBBY MAGAZÍN
19:15 ICF PRAHA
20:00 BIBLICKÁ LUPA: Býval som hviezda
20:30 BIBLICKÁ STUDŇA
21:45 PREDNÁŠKA Campfest 2013 - Godzone
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Sobota 15.12.2018

05:10 V POHORÁCH PO HORÁCH
05:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE
06:45 JOHN BEVERE - Dobro alebo Boh
07:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček: Kto je svätý?
08:00 CFaN: Full Flame
08:30 NOVÁ DNA: Vlastislav Beňa - Zjavenie Božej lásky
09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Martinom Mekelom
10:15 GODZONE CHVÁLY
11:10 EXIT 316
11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Michal Vaněk - Láska I. časť
12:45 NOELAND
13:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Hospodárske reformy (Jozef)
14:00 RELÁCIA DNES - Dnes s Janou a Petrom Belákovcami
14:30 KONVOKÁCIA 2018
16:00 CÍRKEV BEZ HRANÍC
17:10 KULTÚRNY MAGAZÍN
17:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Michal Kevický - Vystrojenie
18:45 HOBBY MAGAZÍN
19:15 ICF PRAHA
20:00 BIBLICKÁ LUPA: Býval som hviezda
20:30 BIBLICKÁ STUDŇA
21:45 PREDNÁŠKA Campfest 2013 - Godzone
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Utorok 18.12.2018

05:10 V POHORÁCH PO HORÁCH
05:30 SLOVO VIERY - AC KOŠICE: Čo máme v Ježišovi
06:45 JOHN BEVERE - Dobro alebo Boh
07:15 JEŽIŠOV HLAS - Randolph Kubíček: Kto je svätý?
08:00 CFaN: Full Flame
08:30 NOVÁ DNA: Viera Gregoire - Božia láska
09:45 RELÁCIA DNES: Dnes s Miroslavom Tóthom
10:15 GODZONE CHVÁLY
11:10 DOKUMENT: Godzone
11:30 SLOVO VIERY - ALEXANDER BARKÓCI
12:45 CHVÁLY
13:15 SLOVO VIERY - BCC EXIT: Tomáš Štrba - Večnosť
14:00 DANIELOVA GENERÁCIA 2017
15:15 PREDNÁŠKA: Večer chvál Marana Tha - Musím vykročiť
16:15 GODZONE MESSAGE

Premiérový blok
17:10
 EXIT 316
17:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO
18:45 NOELAND
19:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ
20:00 RELÁCIA DNES
20:30 KONVOKÁCIA 2018
22:00 CÍRKEV BEZ HRANÍC
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Štvrtok 13.12.2018

05:10 KULTÚRNY MAGAZÍN
05:30 SLOVO VIERY - BJB VIERA BRATISLAVA: Michal Kevický - Vystrojenie
06:45 HOBBY MAGAZÍN
07:15 ICF PRAHA
08:00 BIBLICKÁ LUPA: Býval som hviezda
08:30 BIBLICKÁ STUDŇA
09:45 PREDNÁŠKA Campfest 2013 - Godzone
11:10 EXIT 316
11:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRNO: Michal Vaněk - Láska I. časť
12:45 NOELAND
13:15 SLOVO VIERY - BJB AŠ: Hospodárske reformy (Jozef)
14:00 RELÁCIA DNES - Dnes s Janou a Petrom Belákovcami
14:30 KONVOKÁCIA 2018
16:00 CÍRKEV BEZ HRANÍC

Premiérový blok
17:10
 EXIT 316
17:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH
18:45 NOELAND
19:15 NÁŠ DOM V KOZME
19:45 DOKUMENT: Godzone škola
20:00 JOYCE MEYER: Pozitívny postoj I. časť
20:30 NOVÁ DNA: Albína Beňová - Citové zranenia a ich dopad na spolunažívanie v rodine
21:45 RELÁCIA DNES
22:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Nedeľa 16.12.2018

05:10 CFaN: Svedectvo
05:30 SLOVO VIERY - SLOVO ŽIVOTA BRATISLAVA: Peter Čuřík - 300 mužov, ktorí zmenili svet
06:45 BIBLICKÉ PRÍBEHY - Spravodlivý sudca
07:15 SLOVO VIERY - BJB KOŠICE: Boh, ktorý zachraňuje
08:00 SID ROTH: To je nadprirodzené!
08:30 CAMPFEST BLOK: Campfest 2018 - Marián Kolník - Kresťan v podnikaní
10:00 PREDNÁŠKA: Milan Michalko
11:10 EXIT 316
11:30 SLOVO VIERY - BRATISLAVA CITY CHURCH
12:45 NOELAND
13:15 NÁŠ DOM V KOZME
13:45 DOKUMENT: Godzone škola
14:00 JOYCE MEYER: Pozitívny postoj I. časť
14:30 NOVÁ DNA: Albína Beňová - Citové zranenia a ich dopad na spolunažívanie v rodine
15:45 RELÁCIA DNES
16:20 SLOVO VIERY - ECAV HYBE

Premiérový blok
17:10 DOKUMENT: Godzone
17:30 SLOVO VIERY - ALEXANDER BARKÓCI
18:45 CHVÁLY
19:15 SLOVO VIERY - BCC EXIT: Tomáš Štrba - Večnosť
20:00 DANIELOVA GENERÁCIA 2017
21:15 PREDNÁŠKA: Večer chvál Marana Tha - Musím vykročiť
22:15 GODZONE MESSAGE
23:00 PROGRAM Z DOMU MODLITIEB A CHVÁL V KANSAS CITY

Medzi jednotlivými programami si môžete pozrieť svedectvá alebo rôzne slovenské i zahraničné videoklipy!

Streda 19.12.2018

Štvrtok 20.12.2018

Piatok 21.12.2018

Sobota 22.12.2018

Nedeľa 23.12.2018