2. správa o Life Tv (Pod pokrývkou)

Tak ako sme sľúbili, píšeme túto  správu, aby sme  vás informovali, ako pokračujeme s prípravou televízie Life Tv.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Záznam z televíznej relácie, Kráľova Lehota Vlasťo Bena(Riaditeľ LifeTv) a Marek Kovčík (Moderuje)

1.10.2018, záznam z televíznej relácie, Kráľova Lehota 

Marek Kováčik (MK): Sledujete veľmi špeciálnu reláciu DNES pri príležitosti druhého výročia od začiatku vysielania LifeTv. Oslavujeme, alebo skôr hodnotíme. Chceme prebrať celé dva roky toho, ako LifeTv fungovala, funguje, možno nejakú víziu, všetko, čo vás zaujíma. A aby som to nepreberal sám, tak tu mám aj veľmi zaujímavého hosťa, Vlasťa Beňu, riaditeľa LifeTv. Vitaj, Vlasťo. 

Vlastislav Beňa (VB): Dobrý večer. 

MK: Poďme sa teda pozrieť dva roky dozadu, čo sme za ten čas zažili. Lebo teraz už sedíme v nejakom provizórnom štúdiu a máme za sebou kopec vecí, ale pred dvoma rokmi to bolo asi úplne iné... Ako by si to v rýchlosti zhodnotil, Vlasťo? Čo vidíš za dva roky? 

VB: Čo vidím? Vidím, že televízia nezanikla, ako nám niektorí prorokovali. Počuli sme, že nové televízie, ktoré vznikajú, väčšinou vydržia len krátko. My sme zatiaľ vydržali dva roky, vďaka Pánu Bohu. Vysielame, a ja verím, že je to televízia, ktorú tu Pán Boh chce. A tiež vidím, že vzniklo veľa nových projektov. 

MK: Mňa by zaujímalo, ako to vyzera‐ lo pred tými dvomi rokmi? 

VB: Ako to vyzeralo? Vyzeralo to tak, že nejakí dvaja ľudia, ktorí vôbec netu‐ šili, čo to všetko obnáša, taká televízia, sa pustili do veľkého projektu.

MK: A tí dvaja ľudia, to boli kto? 

VB: To som bol ja a Miloš Ferenc, ktorý je technickým riaditeľom LifeTv. Už dávno, niekedy v 1990-tom roku, som rozmýšľal, že by bolo dobré priniesť evanjelium do obývačiek ľudí nejakým nenásilným spôsobom, aby si ľudia mohli zapnúť a vypočuť to, čo ich zaujíma, a keď ich to nezaujíma, tak si to prepnú. Urobili sme nejaké kroky smerom k spusteniu televízie, ale v tom čase sa to nedalo, fungovalo to inak, bolo to veľmi drahé, a tak sme si povedali, že túto našu myšlienku môžeme akurát tak položiť do šuflíka a ktovie, možno že raz ju vytiahneme a zrealizujeme. No a ono sa to časom všetko zmenilo, prešlo sa na digitál, a digitál už nebol taký drahý, a tak sme po nejakom čase začali rozmýšľať, či by sme celú myšlienku neskúsili znovu realizovať. A tak sme pomaličky začali robiť krôčik po krôčiku, aj keď sme nemali žiadne peniaze, aj keď sme nevedeli, ako to ideme robiť... Ale zrazu prišla ponuka z jednej nadácie na napísanie projektu. A my sme si povedali, že skúsime ten projekt podať a modliť sa za to, a keď to vyjde, tak do toho pôjdeme, a keď to nevyjde, tak sa naša túžba posunie zase o niekoľko rokov neskôr. Projekt vyšiel a okrem toho sa jedno kresťanské spoločenstvo z Ameriky rozhodlo po‐ slať nám nejaké peniaze na nákup kamier a rôznej techniky. Takže to bola pre nás výzva, ako keby nám Pán Boh cez to všetko hovoril: „Poďte do toho“, tak sme sa do toho pustili. 

MK: Ako to je? Ľudia si asi myslia, že televíziu robí 500 ľudí, a že ich skrývame po celom Ranči... Ako to teda je? Kto za tým celým stojí? Čo robia tí ľudia? Ako to celé funguje? 

VB: Tak toto je ďalší zázrak. Nemáme toľko ľudí, koľko majú iné televízie. Za‐ čínali sme s piatimi ľuďmi. Teraz máme osem pracovníkov na plný úvä‐ zok, a potom máme ďalších dobrovoľ‐ níkov a externých spolupracovníkov – moderátorov, ktorí prichádzajú na na‐ hrávania jednotlivých relácií, zvukárov, ktorí nám strihajú zvuk do relácií... Máme veľa dobrovoľníkov kamera‐ manov, ktorí s nami nahrávajú, a po‐ dobne. V internom tíme máme dvoch kameramanov, jeden z nich je zároveň aj strihač, druhý zároveň vytvára play‐ listy, ďalej dvoch zvukárov, Mareka, ktorý je moderátor, tvorí scény, vymýš‐ ľa relácie, a robí všetko možné čo treba. Okrem toho máme v tíme produkčnú manažérku, technického riaditeľa a ja som programový riaditeľ. Sme taká multifunkčná partia, zostava ľudí, ktorí nepracujú len na televízii, ale aj na ďalších projektoch Mládeže pre Krista – Slovensko. Všetky akcie, ktoré v MPK robíme, prispôsobujeme tak, aby mali televízny formát a vedeli sme z ich nahrávok vytvoriť televízny prog‐ ram. MPK má spolu 25 zamestnancov, ktorých občas zapojíme napríklad do nahrávaní, ale zase aj televízni zamest‐ nanci sú zapojení do iných prác a projektov MPK. 

MK: Všetci musia robiť všetko. 

VB: Všetci musia robiť všetko, áno. 

MK: Títo ľudia vyrábajú nejaké relácie, a hovoril si, že aj zo všetkých našich akcií sa niečo vyrába. Povedz nám o týchto našich vlastných projektoch, ktoré ľudia môžu vidieť na obrazovkách. 

 

VB: Každé dva mesiace organizujeme akciu Nová DNA – praktické poraden‐ stvo, na ktorej pomáhame ľuďom hľadať riešenia ich životných problé‐ mov. Na tejto akcii odznievajú pred‐ nášky na rôzne témy a tieto prednášky nahrávame a potom ich môžete vidieť v televízii. Takýchto akcií a konferencií, ktoré organizujeme a zároveň aj nahrá‐ vame, je viac: Konferencia pre kresťan‐ ských služobníkov, Konferencia pre učiteľov, Danielova Generácia, Mobili‐ zácia, CampFest... A potom robíme aj iný formát našich vlastných relácií, ako napríklad relácia DNES, ktorú práve sledujete, ďalej hudobná relácia Worship s kapelou. Hobby magazín je odľahčený žáner relácie, v ktorej sa snažíme vyspovedať zaujímavé osobnosti pri varení. 

MK: Vlasťo, ty si bol tiež hosťom relá‐ cie Hobby magazín, však? Aké to je – rozprávať a zároveň rozmýšľať o vare‐ ní, krájať mrkvu...? 

VB: No, práve ja som ten človek, ktorý buď hovorí, alebo niečo robí, ale ne‐ viem robiť dve veci naraz. Niektorí ľudia to dokážu, ale ja som v živote ne‐ vedel pochopiť, ako to robia. Ja som buď krájal, alebo som rozprával, a neviem ako to dopadlo... ja som tú reláciu radšej ešte ani nevidel. Neviem, ako sa im to podarilo zostrihať, ale mali s tým problém... 

MK: Okrem Hobby magazínu je tých relácií, čo sme vytvorili, naozaj veľmi veľa, ale... Keď si vezmeme Worship s kapelou, to je naozaj taká relácia, ktorá asi neexistuje nikde inde, len u nás. Lebo všetky televízie to robia tak, že príde kapela, zahrajú, odídu, pustia, dovidenia... My to naozaj robíme úplne inak. Vlasťo, vieš opísať, ako to robíme, čím sa to najviac odlišuje? 

VB: Chceme to prezradiť? 

MK: Môžeme prezradiť. Konkurencia si môže ukradnúť... Budú to mať náročné. 

VB: Samotná televízia LifeTv, keby nebola zahrnutá v komplexnom balíku služieb MPK, by asi neprežila. Ale tým, že to robíme všetko dokopy a jed‐ nou zo služieb MPK je aj LifeTv, tým, že aj zamestnanci sú rôzne poprepája‐ ní, vďaka tomu to môže fungovať. Pre‐ to aj naše relácie nahrávame tak, že máme nahrávacie dni. Dopredu si naplánujeme 7 nahrávacích dní, počas ktorých z konferenčnej miestnosti na Ranči v Kráľovej Lehote vyrobíme štúdio, všetko sa pripraví, príde 7 kapiel, každý deň nahrávame jednu kapelu, a potom sa postupne postprodukčne spracováva zvuk, obraz, a potom to môžete vidieť na televíznych obrazovkách. Nie sú to živé nahrávania, pretože na to by sme museli mať podstatne viac ľudí. Ale tým, že to robíme takto – že celý štáb nabehne na 7 dní, natočíme to, a potom sa to postupne spracováva – máme na výrobu omnoho nižšie ná‐ klady a sme schopní to urobiť. 

MK: Je to hlavne zvukovo veľmi kvalitná vec, ale to vy asi viete, keď nás sledujete. Teraz nás nepochybne ľudia sledujú aj na internete. Kde nás môžu naladiť? Ako sa k nám dá dostať, keď nie na internete? 

VB: Teraz nedávno sme zistili zaujímavú novinku, pridalo si nás momentálne do ponuky veľa kábloviek, ja osobne som našiel, alebo na sto percent viem o šesťdesiatich štyroch za posledné tri mesiace. Keď k tomu pri‐ dáme staré káblovky, ktoré nás už vy‐ sielali, je ich okolo sto. No a ďalšia novinka, veľmi dobrá správa pre nás, aj pre televíznych divákov v Čechách je, že sme dostali povolenie od českej Rady pre televízne vysielanie, že môžeme náš program vy‐ sielať aj v Čechách a ponúkať ho v českých káblovkách. Takže teraz práve rozbiehame celý proces ponúk a komunikácie s českými káblovkami. Verím, že o pár mesiacov si nás už naladíte aj v Čechách. 

MK: Čo ešte chýba televízii? Čo ešte potrebujeme, aby sme mohli rásť? 

VB: Čo potrebujeme? Potrebujeme za‐ mestnancov, ďalších... 

MK: Ja som ti naznačoval peniaze, ale nevadí. 

VB: (Smiech.) ...a naozaj kvalitných ľudí, ktorí vedia robiť veci, to je veľmi dôležitá vec. Samozrejme, že aj peniaze. To je tiež nástroj, bez ktorého sa nedá fungovať. Hľadáme podporovateľov, ale tiež ponúkame reklamný priestor. Na našich stránkach je kontakt, na ktorý môžete napísať alebo telefonovať. Budeme radi, keď nám pomôže‐ te aj takýmto spôsobom ďalej fungovať. 

MK: Každá pomoc je dobrá v tomto prípade, lebo ono je to naozaj služba.

 

 

Sleduj LifeTv aj an Socialnych sietiach

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

– Nový obsah v archíve 
– Program LifeTv
– Aktuality a zaujímavosti