Novinky

Přijela jsem na ranč

Pamatuji si ten den jako včera. Všechny vlaky měly zpoždění a já zmateně pobíhala po nádraží a hledala ten svůj. Naskočila jsem do něj na poslední chvíli a můj milovaný, Nejmilovanější, tenkrát ještě snoubenec, mi podal těžká zavazadla. Nestihla jsem se s ním ani pořádně rozloučit.

Modlitebná evanjelizácia

Boh je dobrý a chce, aby ľudia mohli zakúšať jeho lásku a dobrotu. No žiaľ, nie veľa ľudí ju pozná. A presne o tom je modlitebná evanjelizácia. Chceme učiť a trénovať každého veriaceho, ako prakticky a prirodzene zdieľať dobrú správu o Ježišovi so svojimi blížnymi a okolím.

Nie si sám

Opustenosť v našich životoch môže vyzerať rôzne. Strácame životných partnerov, strácame rodičov, príbuzných, priateľov.

Jeden deň v živote prevádzkarky

5:00 – zvoní budík. Prevaľujem sa na posteli a čudujem sa, čo to je za čudný zvuk. Milovaný snooze… ešte chvíľu… o 5:40 sa pomaly vyťahujem z postele a snažím sa namotivovať do nového dňa.

CampFest po celý rok: o čom sa bavia „žlté šnúrky“?

Hudobný odbor, tanečný odbor, mediálna komunikácia, vizuálna tvorba, zvukársky odbor, kamera. TWC škola je miestom rozvíjania darov, ktoré do nás vložil Boh. Učíme sa prijímať nápady druhých a spolupracovať. Otvárajú sa nám možnosti skúšať nové veci.

Tvoriť a uctievať

Hudobný odbor, tanečný odbor, mediálna komunikácia, vizuálna tvorba, zvukársky odbor, kamera. TWC škola je miestom rozvíjania darov, ktoré do nás vložil Boh. Učíme sa prijímať nápady druhých a spolupracovať. Otvárajú sa nám možnosti skúšať nové veci.

Božie sviatky

Aj toto leto sa už tradične v Kráľovej Lehote v časti Svarín organizoval 21. ročník festivalu CampFest. Od 1. do 4. augusta 2019 zaznela hudba, slovo či divadlo a ľudia mali možnosť zažiť festivalovú atmosféru v nádhernom prostredí.

KROK VPRED

Aj toto leto sa už tradične v Kráľovej Lehote v časti Svarín organizoval 21. ročník festivalu CampFest. Od 1. do 4. augusta 2019 zaznela hudba, slovo či divadlo a ľudia mali možnosť zažiť festivalovú atmosféru v nádhernom prostredí.

Timothy a Premena Tour

A ak Pán Boh dá a budem mať raz deti, napíšem im list, ktorý bude začínať slovami:

List dieťaťu

A ak Pán Boh dá a budem mať raz deti, napíšem im list, ktorý bude začínať slovami:

Scroll to top