Modlitebná evanjelizácia

Boh je dobrý a chce, aby ľudia mohli zakúšať jeho lásku a dobrotu. No žiaľ, nie veľa ľudí ju pozná. A presne o tom je modlitebná evanjelizácia. Chceme učiť a trénovať každého veriaceho, ako prakticky a prirodzene zdieľať dobrú správu o Ježišovi so svojimi blížnymi a okolím.
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Napísal: Martin Kalivoda
 
 

Boh je dobrý a chce, aby ľudia mohli zakúšať jeho lásku a dobrotu. No žiaľ, nie veľa ľudí ju pozná. A presne o tom je modlitebná evanjelizácia. Chceme učiť a trénovať každého veriaceho, ako prakticky a prirodzene zdieľať dobrú správu o Ježišovi so svojimi blížnymi a okolím. No nie len to, ale aj ako priniesť premenu do spoločnosti na miesta vplyvu. 

Potrebujeme ostať hlinou v jeho rukách

Odkedy som sa obrátil k Bohu, horela vo mne veľmi silná túžba zdieľať dobrú správu o Ježišovi. Akurát som nevedel, ako presne by som to mal robiť? Preto ma niekedy zožieralo, keď som nevedel, ako začať s ľuďmi rozhovor alebo ako im zrozumiteľne podať evanjelium. Vnímal som, že to je veľmi potrebné.  Aj doteraz za to cítim v srdci zodpovednosť veľmi silno. 

Časom som sa „zabehol“ v cirkvi, mal som svoju službu, predstavy, plán, hodnoty, víziu… Až kým sa to všetko nezačalo rúcať ako domček z karát. Moja viera stála na dosť veľkej hrane. Presne v tom období ma Boh začal nanovo veľmi intenzívne posielať medzi stratených ľudí, ktorí ho zatiaľ nepoznajú, vrátane ľudí, ktorí v neho veria len formálne a podstata evanjelia im zatiaľ uniká.

Cítil som sa ako hlina, ktorá sa rozpadla v rukách Hrnčiara, a vytvoril z nej niečo úplne nové a iné, niečo, pre čo ju chcel Hrnčiar stále mať. Aj my sa potrebujeme stať takouto formovateľnou hlinou v Božích rukách.

Zabehnutý v živote versus nový koncept 

Niekedy môžeme byť už veľmi zabehnutí v našich životoch, niekedy aj frustrovaní – a je nám veľmi ťažko prijať alebo osvojiť si nejaký nový koncept v živote. Presne o tom je modlitebná evanjelizácia. Chceme ľudí učiť nové spôsoby, ako biblicky, aktuálne, efektívne, ale zároveň aj prirodzene (nenásilne, ľudsky) a nadprirodzene (modlitbou, Duchom Božím) prinášať evanjelium nášmu okoliu. Pridáš sa?

Keď som sa nechal Bohom premeniť, prinieslo to do môjho života a viery „nový oheň“ a „čerstvý vietor“. Dokonca keď sme sa modlili za chorých ľudí podľa príkladu z Markovho evanjelia 16:18, videli sme aj veľmi veľa uzdravení v bežnom živote.

Evanjelium je tá najlepšia správa na svete – o tom, že Boh nás tak veľmi miluje, že dal svojho jednorodeného Syna z lásky pre nás, aby sme nezahynuli, ale mohli mať večný život. On už urobil všetko, jeho náruč je otvorená pre každého jedného človeka. No žiaľ, veľa ľudí o tom nemá ani „páru“, alebo to poznajú len ako teóriu, ktorá im už dnes nemá čo dať. Otázkou je, ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? Koho pošle, aby ho poznali?  – Nás.

 Zvestovať evanjelium je poslanie pre každého kresťana 

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch…“ (Matúš 28:19)

Boh si chce používať každého veriaceho na to, aby prinášal jeho dobrú správu tomuto svetu. Nie len „vyvolených“, veľké akcie, veľkých evanjelistov, misionárov a teológov s veľkými menami, ale každého, kto v neho verí.

Neznamená to nutne stáť na pódiu alebo na námestí a hlásať evanjelium. Znamená to dovoliť, aby Ježiš cez teba mohol žiť tam, kde si, s ľuďmi, s ktorými si. Ako je napísané v Biblii, my sme jeho telom, jeho rukami, nohami, ústami... Dovoľ mu, aby cez teba hovoril a konal svoje dielo. Evanjelizácia nie je iba pre „vyvolených“, ale pre každého jedného veriaceho.

V rámci tejto služby sme tento rok spustili turné po mestách s názvom PREMENA TOUR a vydali dve knihy od Argentínskeho kazateľa Eda Silvosa: Premena a Modlitebná evanjelizácia. V týchto knihách je rozoberané, ako zasiahnuť celé mesto, priniesť doň prebudenie a zmeniť v ňom atmosféru modlitbou, evanjelizáciou, zástupným pokáním, zjednotením kresťanov a ďalšími nástrojmi. Obsahuje aj veľmi dobré vyučovanie, ako zasiahnuť našich susedov a najbližších podľa vzoru z evanjelia podľa Lukáša, 10. kapitoly.

Tiež sme spustili stránku www.AWAKENING.sk, na ktorej čoskoro pribudnú blogy a videá, ktorými by sme chceli inšpirovať kresťanov, ako zdieľať ich vieru. 

Boh chce konať cez obyčajných ľudí neobyčajné veci. Pridáš sa? 

Martin Kalivoda

Sleduj LifeTv aj an Socialnych sietiach

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

– Nový obsah v archíve 
– Program LifeTv
– Aktuality a zaujímavosti