Deň: 3. marca 2020

Přijela jsem na ranč

Pamatuji si ten den jako včera. Všechny vlaky měly zpoždění a já zmateně pobíhala po nádraží a hledala ten svůj. Naskočila jsem do něj na poslední chvíli a můj milovaný, Nejmilovanější, tenkrát ještě snoubenec, mi podal těžká zavazadla. Nestihla jsem se s ním ani pořádně rozloučit.