Ako slúžiť kresťanským poradenstvom?

Ako byť tým správnym poradcom? Čo mám vedieť? Ako prebieha poradenstvo? Tieto a podobné otázky si kládli študenti prvého ročníka školy Nová DNA počas víkendu a ďalších troch dní praktickej služby.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Napísala: Zuzana Chochulová

Ako byť tým správnym poradcom? Čo mám vedieť? Ako prebieha poradenstvo? Tieto a podobné otázky si kládli študenti prvého ročníka školy Nová DNA počas víkendu a ďalších troch dní praktickej služby.

Po roku intenzívneho hľadania Božích právd a princípov na rôzne životné témy a okolnosti, po ukončení prvého roku školy, prišla príležitosť poslúžiť poradenstvom. Tri dni zamerané na praktickú pomoc v poradenstve spojenú s tvorivou časťou.

Ako to celé prebiehalo?

Víkend sa niesol povzbudením a vyučovaním o tom, kým sme, keď chceme poslúžiť Ježišovi v tejto oblasti.

Vierka počas prednášky povzbudila účastníkov DNA školy tým, že pravé poradenstvo vychádza z Novej zmluvy. Je požehnaním, ktoré pochádza z lásky a chce dať lásku. Vychádza z Ježišovho srdca a napĺňa potreby. Živá voda, ktorá uháša náš smäd po všetkom, čo nám v živote chýba.

 

 

Poradca sa opiera o Božie Slovo, túži po daroch, ktorými by poslúžil, má identitu v Bohu, je ochotný postiť sa, modliť sa. Prejavuje úctu, je dôveryhodný. Závislosť na Ježišovi je základným princípom, lebo sám Ježiš pripomína, že „nič nemôžte urobiť bezo mňa“.

 

„Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Jn 15,5

Ako do toho dorásť? Ježiš nám ponúka urobiť krok za krokom. Zažili to aj prví učeníci, keď na brehu jazera započuli Ježišove „poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí“.  V tom čase ešte netušili, akú cestu budú musieť prejsť. Peter, Ondrej, Ján, Jakub a mnohí ďalší vykročili... Videli Ježiša, čo robil a ako to robil. Učili sa, učia sa aj naši študenti DNA.

Ježiš tiež hovorí: „Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn.“ (Jn 15,8)

 

 

Aj táto škola je v znamení hľadania a spoznávania Ježiša, toho, ako a čo robí Ježiš, ako odpovedá na problémy dnešnej doby vo vzťahoch, rodinách, životných okolnostiach.

Nasledujúce 3 dni si študenti mohli vyskúšať byť poradcami pre spolužiakov, pod vedením skúsených poradcov. Zdieľali svoje životy, citlivo a vnímavo na Svätého Ducha, radili, a nechali si poradiť J, modlili sa, žehnali.

„Bol to čas hodnotných troch dní,“ – hovorí Pali, študent školy Nová DNA. „Pozdvihlo ma to, dalo mi zmysel uviesť do praxe veci, ktoré sme sa učili. Začalo ma to pohýnať dopredu. Bol som rád, že som tento čas mohol 100 % využiť pre Boha, ľudí okolo seba.“

Evka vyhodnotila čas poradenstiev ako čas, keď opäť zakúsila, že Duch Svätý zjednocuje ľudí a povoláva ich do služby. „Naučila som sa načúvať druhému, nechať sa viesť Duchom Svätým, pozerať sa na každého človeka ako na vzácny unikát, vidieť ľudí okolo seba tak, ako ich vidí Boh. Táto praktická skúsenosť ma povzbudila k tomu, aby som službu druhým modlitbou nezakopala, ale rástla v tom, a prosila si od Boha k tomu všetko potrebné.“

Popri tom bola príležitosť jeden deň venovať tvorivosti.  Ako ju študenti prežili?

„Už od začiatku sa ma Pán Boh dotýkal,“ spomenula Evka v rámci svedectiev. „Viedol ma ku spomienkam na starého otca, ktorý rád drôtikoval. Modlila som sa za neho, za jeho spásu. Tvorba je pre mňa čas uvoľnenia.“

Otec rodiny sa podelil s tým, ako ho Duch Svätý viedol: „Tým, že som technický typ a rád by som sa hral s technickými vecami, Pán Boh ma priviedol k niečomu inému. Ako som prechádzal popri stoloch s nachystanými vecami, zastavil som sa pri papieroch. Začali sa mi tisnúť slzy do očí, lebo som videl papier, na ktorý moje deti radi kreslia, ale ja nemám veľa času byť pri tom s nimi. Spomenul som si na svoju rodinu a deti a začal som kresliť... Podarilo sa mi nakresliť strom s konármi. Rozmýšľal som o význame svojho obrázku. Okrem rodiny mi strom začal pripomínať aj Božie kráľovstvo. Napadol ma pri tom verš z Biblie: „Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho" (Ž 91,1). Tak mi Boh pripomenul, že On je ten strom a my sme tie ratolesti, ktoré On živí. My však niekedy neprijímame Jeho lásku, a tak opadávajú lístie aj konáre. Aj keď lístie, či konáre padajú, ešte stále zostávajú v tôni stromu. Stávame sa tak márnotratnými synmi a dcérami, keď odchádzame od lásky Boha Otca.“

 

 

Jedna mladá žienka úprimne vyznala, že si svojou tvorbou, aj keď aktívne tvorí, nie je veľmi istá... Počas chvál jej Duch Svätý ukázal obraz údolia a hôr. Ježiš ju uisťoval, že On sám ju prevedie cez údolie strachu a neistôt... Pamätám si, že mňa samú (autorku článku) ten obrázok zaujal a hovoril ku mne.

Lenka spomenula, že naposledy kreslila na základnej škole. Sama mala obavy, ako sa jej podarí,  výsledkom bol obrázok Ranča a chatiek v Kráľovej Lehote. Kresba sa vydarila a obdivovali ju mnohí.

„V modlitbe som sa pýtala Pána, čo mám robiť,“ – spomína Alenka. „Prišiel mi obraz, ktorý som skúsila načrtnúť na drevo a vypáliť. K obrázku mi prišiel na um Žalm 139: ‚Chválim Ťa Pane, že si ma utvoril tak zázračne.‘“

 

Výsledkom tvorivého dňa boli naozaj nádherné diela. Bol to čas objavovania Božej krásy v nás a hľadania spôsobu jej vyjadrenia. Prijmite pozvanie a pridajte sa aj vy. J Mňa Pán Boh raz povzbudil takto: „Nikto iný na svete nevie urobiť veci tak, ako ty, si môj originál.“ Verím, že tým prehovára ku každému z nás. Požehnanie.

Zuzana Chochulová

P.S.: Jedna menšia ukážka zo dňa tvorivosti, autorka Helena Karpišová:

 

Otče, k tobě volám,

bez Tebe to nedám,

vidím, jak bezmocná bez Tebe jsem

Upadám, ztrácím sen, nevím, kdo vlastně jsem?

Obklopená temnotou, hledám perlu Tvou.

 

Co ta perla vlastně znamená?

to je Tvá láska čistá bezpodmínečná,

kterou každý hledá,

tá co se ničím, ani nikým nahradit nedá.

Když tu perlu naleznem,

zrazu pochopím, kdo vlastně jsem.

 

Ty jsi mi světlem v této temnotě,

Ty si mou radostí v čase soužení,

Tvé Písmo je mou nadějí,

Tvá láska me vždy pozvedá,

Když silu čeliť už nemám.

 

Ty mne chráníš rukou Svojí,

když kráčím cestou Tvojí,

když sejdu, ty mne nazpět

skrze pokání navrátíš,

Srdce mé Svoji milostí očistíš,

A hříchy mé mi odpustíš,

Životu a radostí v Tobě mě naučíš.

 

Provedeš mne zkouškami,

Které chci už dávno vzdát,

Obnovíš v mém srdci lásku,

Kterou už z vyčerpaní nemám,

Naplníš mé srdce nadeji,

Že Ty jsi Bůh živý a pravdivý.

 

Nebo upřímnou modlitbou mého srdce,

Bůh všemohoucí všechno změní,

a já docházím k naplnění, uzdravení.

Sleduj LifeTv aj an Socialnych sietiach

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

– Nový obsah v archíve 
– Program LifeTv
– Aktuality a zaujímavosti