• ZÁZNAMY:
  • AWAKENING SLOVAKIA
  • Modlitebná Evanjelizácia
  • PREMENA a PREMENA TOUR

17. Adam Shepski – Modlitby a premena mesta

Ježiš žije v nás a preto túžba meniť svet je prirodzenou súčasťou duchovného DNA každého kresťana.

PREMENA: 14. Francisco Castro – Ja a ľudia na ulici

“Nie každý z nás je evanjelistom,
ale všetci sme povolaní evanjelizovať. My sme Božím plánom číslo 1. pre evanjelizáciu.”

PREMENA: 15. Marek Korňan – Modlitebná evanjelizácia a laickí pracovníci

“My ako cirkev potrebujeme prevziať zodpovednosť nielen za naše vlastné životy, ale aj za širšie prostredie,
v ktorom sa pohybujeme.”
Marek Korňan

PREMENA: 3. Vladimír Žák – Modlitba – verejná aktivita

“Stratení ľudia potrebujú počuť, ako sa Božie deti modlia. Oni ťa nepočujú, keď si niekde zatvorený, oni potrebujú počuť Tvoj zápal, reálnosť modlitby.”

PREMENA: 21. Pavol Strežo – Pokánie

“Zmena a požehnanie nikdy neprídu bez pokánia. Pokánie otvára srdce v osobnom živote, ale aj na úrovni miest a národov.”
Pavol Strežo

PREMENA: 5. Adam Shepski – Modlitebná evanjelizácia 2

“Vy a ja máme tú istú službu, ktorú Ježiš prijal od Otca,
službu zmierenia, priviesť k Bohu ľudí, ktorí sú od neho vzdialení.”

PREMENA: 6. Adam Shepski – Modlitebná evanjelizácia 1

“Modlitebná evanjelizácia je o ľuďoch, ktorí zdieľajú Božiu lásku, ktorú sami zažili.”

PREMENA: 12. Vladimír Žák – Cirkev v uliciach

“Cirkev nebola stvorená pre to, aby bola zatvorená za štyrmi stenami rovnako ako loď nebola stvorená pre prístav.”

PREMENA: 11. Slavomír Poloha – PREMENA svedectvo

“Stačí, keď sme nastavení tak, ako je nastavený Boh, keď máme také srdce, aké má On, keď sa Mu dáme k dispozícii, vtedy On nás vedie, ukazuje konkrétne kroky, cez ktoré môžeme byť Jeho nástrojmi. Boh nemá iné ruky, iba tie naše.”

PREMENA: 1. Vladimír Žák – Modlitba ako nastroj evanjelizácie

“Modlitba nepatrí len do TvojeJ komôrky, je aj úžasným nástrojom evanjelizácie na verejnosti.”

PREMENA: 20. Milan Michalko – Cirkev rástla každý deň

“Cirkev má a môže rásť každým dňom, hľadajme spôsob, ako to dosiahnuť. ”
Milan Michalko