AWAKENING SLOVAKIA

PREMENA: 5. Adam Shepski – Modlitebná evanjelizácia 2

“Vy a ja máme tú istú službu, ktorú Ježiš prijal od Otca,
službu zmierenia, priviesť k Bohu ľudí, ktorí sú od neho vzdialení.”

PREMENA: 6. Adam Shepski – Modlitebná evanjelizácia 1

“Modlitebná evanjelizácia je o ľuďoch, ktorí zdieľajú Božiu lásku, ktorú sami zažili.”

PREMENA: 12. Vladimír Žák – Cirkev v uliciach

“Cirkev nebola stvorená pre to, aby bola zatvorená za štyrmi stenami rovnako ako loď nebola stvorená pre prístav.”

PREMENA: 11. Slavomír Poloha – PREMENA svedectvo

“Stačí, keď sme nastavení tak, ako je nastavený Boh, keď máme také srdce, aké má On, keď sa Mu dáme k dispozícii, vtedy On nás vedie, ukazuje konkrétne kroky, cez ktoré môžeme byť Jeho nástrojmi. Boh nemá iné ruky, iba tie naše.”

PREMENA: 1. Vladimír Žák – Modlitba ako nastroj evanjelizácie

“Modlitba nepatrí len do TvojeJ komôrky, je aj úžasným nástrojom evanjelizácie na verejnosti.”

PREMENA: 20. Milan Michalko – Cirkev rástla každý deň

“Cirkev má a môže rásť každým dňom, hľadajme spôsob, ako to dosiahnuť. ”
Milan Michalko

PREMENA: 9. Ad de Bruin – Jeho kráľovstvo medzi nami

Video z produkcie AWAKENING SLOVAKIA. Ad de Bruin – Jeho kráľovstvo medzi nami

PREMENA: 2. Pavol Strežo – Modlitby za autority vo vašom meste

Video z produkcie AWAKENING SLOVAKIA. 2. Pavol Strežo – Modlitby za autority vo vašom meste

PREMENA: 7. Lucka Šmelíková – Modlitby a tvoja škola

Video z produkcie AWAKENING SLOVAKIA. 7. Lucka Šmelíková – Modlitby a tvoja škola

AWAKENING SLOVAKIA | Odstráň predsudky, keď evanjelizuješ | JARKA

Pozrite si svedectvo Jarky, ktorá sa k nám prvýkrát pridala, a ako si ju Duch Svätý použil v kaviarni v Michalovciach.

Scroll to top