• DNES
 • Séria 1
 • Séria 10 (2018)
 • Séria 11 (2018)
 • Séria 12
 • Séria 2 (2016)
 • Séria 3 (2016)
 • Séria 4 (2016)
 • Séria 5 (2016)
 • Séria 6 (2017)
 • Séria 7 (2017)
 • Séria 8 (2017)
 • Séria 9 (2018)
 • Séria CF17

DNES: Dušan Majerník – fotograf divokej prírody

Silný príbeh Dušana Majerníka, ako ho Boh zachránil z otravy Ľuľkovcom zlomocným, čo aj sami lekári popísali ako zázrak. Tiež sa dozvieme niečo o fotografii divokej prírody a ako sa dá odfotiť prirodzené správanie divého zvieraťa.

DNES: Kapela F6 – Zmierenie Tour, RomaSlovak, Bararas

Príbeh služieb, ktorým sa venuje kapela F6, ako sú Zmierenie Tour, RomaSlovak, vydavateľstvo, Bararas, mentoring – Kompas a evanjelizácia vo väzniciach. Tiež sa dozvieme, ako vie odpustenie človeku radikálne zmeniť život a ako sa dá slúžiť vo väzniciach.

DNES: Peter Frištik – o.z. Domov na polceste

Príbeh Petra Frištika, ako ho Boh viedol stať sa podpredsedom o.z. Domov na polceste, ktorý sa venuje mladým ľuďom po ich odchode z detského domova. Tiež sa dozvieme, ako sa dá vidieť každodenná Božia starostlivosť v našich životoch a prečo veľa detí z detských domov nie sú v dospelosti pripravené na život mimo neho.

DNES: Mária Macejová – vedúca detskej besiedky

Príbeh Márie Macejovej, ako ju Boh viedol do služby vedúcej detskej besiedky vo svojom zbore a tiež byť súčasťou technického tímu na CampFeste. Okrem iného sa dozvieme, ako funguje detská besiedka, ale aj akým spôsobom môžeme menším deťom hovoriť evanjelium.

DNES: Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove

Príbeh Mariána Damankoša, ako ho Boh viedol pracovať v školstve, kde momentálne pôsobí ako riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Tiež sa dozvieme, prečo je učiteľstvo dlhodobým, ak nie celoživotným, povolaním a ako vyzerá bežný deň riaditeľa školy.

DNES: Ľuboš a Božena Klimekoví – Domov na polceste

Príbeh občianskeho združenia Domov na polceste, ktorí založili Božena a Ľuboš Klimekoví, kde sa venujú mladým dospelým v ohrození. Tiež sa dozvieme, v čom je rozdiel medzi nimi a detskými domovami a prečo je častokrát náročené pre mladých ľudí po odchode z detských domov fungovať v bežnom svete.

DNES: Ľubomír Badiar II. – Projekt Samaritán v Košiciach

Druhá časť životného príbehu Ľubomíra Badiara, ako ho Boh viedol do služby ľuďom bez domova v Centre pomoci bezdomovcom: Samaritán v Košiciach. Tiež sa dozvieme, čo znamená evanjelium v akcii a aká je výzva pre cirkev v dnešnej dobe.

DNES: Ľubomír Badiar I. – Projekt Samaritán

Prvá časť životného príbehu Ľubomíra Badiara, ako prežíval svoju umeleckú stránku osobnosti, ale aj ako prekonali s manželkou manželskú krízu. Tiež sa dozvieme, čo sú to momenty premeny a prečo je potrebné otvárať sa druhým, a žiť v komunite.

DNES: Katarína Pončáková – Konferencia pre pracovníkov s mládežou

Príbeh Kataríny Pončákovej, ako ju Boh viedol do služby v tréningovom centre Kompas, kde vedie Konferenciu pracovníkov s mládežou (KPM). Tiež sa dozvieme, čo tvorí KPM tak výnimočným, pre koho je určené, ale aj, čo chýba mladým vedúcim na Slovensku.

DNES: Dominika Gurbaľová – služba chvál

Príbeh Dominiky Gurbaľovej, ako ju Boh povolal spievať chvály a prostredníctvom nich slúžiť po celom Slovensku na rôznych miestach. Tiež sa dozvieme, ako tvorí piesne, kde rada spieva a čo by chcela vidieť na worshipovej scéne.

DNES: Alexandra Motyľová – služba Heart to heart

Príbeh Alexandry Motyľovej, ako ju Boh viedol do služby mladším dievčatám, kde momentálne vedie dievčenské večery – Heart to heart. Tiež sa dozvieme, s čím často zápasia mladí ľudia a ako sa dá žiť naša viera tam, kde sme.

DNES: Pavol Kadlec a Marek Abrman – služba KECY kemp

Príbeh Pavla Kadleca a Mareka Abrmana, ako ich Boh povolal do služby s mladými ľuďmi aj prostredníctvom KECY kempov. Okrem iného sa dozvieme, čo potrebujú mladí ľudia v Trenčíne a tiež, čo sú to KECY kempy a pre koho sú.