Dnes

DNES: Slavomír Slávik a Martin Viglaš II.

Príbeh Slovenského evanjelizačného strediska, ktorý nám vyrozprávajú jeho pracovníci Slavomír Slávik a Martin Viglaš. Ich víziou je prinášať evanjelium spôsobmi, ktoré pritiahnu ľudí k Bohu.

DNES: Slavomír Slávik a Martin Viglaš I.

Príbeh Slavomíra Slávika a Martina Viglaša, ako ich Boh povolal slúžiť v Slovenskom evanjelizačnom stredisku. Slavomír pracuje v pozícii riaditeľa a Martin má na starosti web, sociálne siete a blog.

DNES: Sebastián Palaščák

Príbeh Sebastiána Palaščáka, ako ho Boh viedol na miesto programátora, kde môže slúžiť kolegom každodenne v rôznych situáciách. Aká je v skutočnosti cena toho, keď sa rozhodneme pre hriech, a ako môžeme slúžiť každý deň naplno.

DNES: Viliam Riško

Príbeh Viliama Riška, ako ho Boh viedol zasvätiť svoj život ku Saleziánom a venovať sa službe mladým ľuďom. Ako sa zriekaním stávame oveľa slobodnejšími pred Bohom…

DNES: Viktor Repaský

Príbeh Viktora Repaského, ako ho Boh povolal do služby v organizácii Hlas pre Krista, skrze ktorú slúži študentom. Okrem iného sa dozvieme niečo o vízii tejto organizácie a tiež o službe učeníctva.

DNES: Tadeáš Gavala a Lukáš Bužo II.

Príbehu vývoja hudobnej skupiny F6, ktorý nám vyrozprávajú jej členovia Tadeáš Gavala a Lukáš Bužo. Dozvieme sa tiež niečo o skutskom zbore a prečo je dôležité, aby vzniklo viac rómskych evanjelizačných kapiel.

DNES: Tadeáš Gavala a Lukáš Bužo I.

Príbeh Tadeáša Gavalu a Lukáša Buža, ako ich Boh povolal založiť hudobnú skupinu F6 a venovať sa službe Rómom. Ako môže byť dobrým nástrojom na evanjelizáciu.

DNES: Roland Vojkovský

Príbeh Rolanda Vojkovského, ako ho Boh viedol na pozíciu blogera, linkbuildera a online podnikateľa, čo mu umožňuje slúžiť mladým ľuďom. Okrem iného sa tiež dozvieme, aký je v skutočnosti život digitálneho nomáda v Ázií a ako môže biznis pomôcť viac slúžiť.

DNES: Radka Marcinčáková

Príbeh Radky Marcinčákovej, ako ju Boh viedol do zasväteného života v spoločenstve Koinonia Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove. Okrem iného sa tiež dozvieme, čo to znamená žiť zasvätený život a aké služby sa v tomto spoločenstve vykonávajú.

DNES: Peter Liba

Príbeh Petra Libu, ako ho Boh povolal do služby pastora zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach a služby slovom na biblickej škole. Ako môžeme spoznať svoje povolanie na živote a ako vyzerá praktická časť služby pastora.

Scroll to top