Séria 13

DNES: Andrea Bielová – hnutie modlitebníkov a chváličov Crescendo

Vypočujte si zaujímavý príbeh Andrey Bielovej, ako ju Boh viedol založiť hnutie modlitebníkov a chváličov Crescendo Slovensko. Tiež sa dozvieme niečo o vyhorení a aké je to byť ženou vizionárkou.

DNES: Lukáš Kocera – ako mu Boh radikálne zmenil život

Príbeh Lukáša Koceru, ako mu Boh radikálne zmenil život, keď ho vyviedol z okultizmu a jeho následkov do slobody. Zároveň ho viedol do práce s mládežou v rámci cirkevného zboru Kristus mestu v spolupráci s mestom Nové Zámky.

DNES: Sergej Mereshan – ako ho Boh vyviedol z jeho ťažkej životnej situácie

Vypočujte si silný príbeh Sergeja Mereshana, ako ho Boh vyviedol z jeho ťažkej životnej situácie a povolal stať sa kazateľom. Slúži v zbore Bratskej jednoty baptistov v Nových Zámkoch a taktiež sa dozvieme, čo všetko táto služba obnáša.

DNES: Michal Svetko – niečo aj o fungovaní Martindomu

Vypočujte si príbeh Michala Svetka, ako ho Boh povolal do služby v Martindome, kde sa venuje evanjelizácii, detskej službe a financiám. Okrem iného sa tiež dozvieme, aké formy evanjelizácie využívajú, ktoré ľudí priťahujú, a niečo aj o fungovaní Martindomu.

DNES: Marta Tóthová – o ženskej konferencii Fiesta

Príbeh Marty Tóthovej, ako ju Boh viedol stať sa spolupastorkou zboru Apoštolskej cirkvi – Kristus mestu v Nitre. Okrem toho sa tiež dozvieme niečo o ženskej konferencii Fiesta, v ktorej je Marti hlavnou líderkou, a takisto, čo je jej snom pre ženy na Slovensku.

DNES: Miro Tóth – prečo potrebujeme nové cirkevné zbory

Príbeh Mira Tótha, ako ho Boh povolal byť zakladateľom zborov a leadpastorom zboru Apoštolskej cirkvi – Kristus mestu v Nitre. Okrem iného sa tiež dozvieme, prečo potrebujeme nové cirkevné zbory, čo je to Gateway College a prečo by mal každý mladý človek absolvovať biblickú školu.

DNES: Danny Jones – ako ho Boh viedol stať sa kazateľom zboru BJB

Príbeh Dannyho Jonesa, ako ho Boh viedol stať sa kazateľom zboru Bratskej jednoty baptistov Palisády v Bratislave. Okrem iného sa tiež dozvieme niečo o jeho živote v Amerike a ako sa dostal na Slovensko.

DNES: Gabriel Kosmály – Ježiš pre každého, systematická evanjelizácia

Príbeh Gabriela Kosmályho, ako ho Boh viedol stať sa riaditeľom neziskovej organizácie Ježiš pre každého (JPK). Tiež sa dozvieme, čomu sa JPK venuje a čo je to systematická evanjelizácia.

DNES: Monika Hricáková – ako ju Boh viedol rozbehnúť Dom Quo Vadis

Príbeh Moniky Hricákovej, ako ju Boh viedol rozbehnúť Dom Quo Vadis v Bratislave, kde pôsobí ako riaditeľka. Tiež sa dozvieme, čo všetko sa vykonáva v rámci Domu Quo Vadis, ale aj o jeho netradičnom fungovaní.

DNES: Vicki a Robert de Hoxar – ako ich Boh viedol založiť Otcovo srdce

Príbeh manželov Vicki a Roberta de Hoxar, ako ich Boh viedol založiť seminár Otcovo srdce na Slovensku a v okolitých krajinách. Dozvieme sa, čo je náplňou tohto semináru a tiež, ako skrze neho Boh radikálne mení životy ľudí.

Scroll to top