Séria 13

DNES: Matej Sabo – z komerčnej práce naplno do služby

Príbeh Mateja Saba, ako ho Boh viedol stať sa vedúcim spoločenstva Eben Ezer a takisto slúžiť na seminári Otcovo srdce. Okrem iného sa tiež dozvieme, aké je to prejsť z komerčnej práce naplno do služby a čo je to seminár Otcovo srdce.

DNES: Bohuslav Kremský – projekt Cesta muža | S13 | E06

Príbeh Bohuslava Kremského, ako ho Boh viedol k práci s mládežou, momentálne cez projekt Cesta muža, tábory pre chlapcov a mladých mužov. Tiež sa dozvieme, čo je náplňou týchto táborov a niečo aj o identite muža.

DNES: Rastislav Majer – zbor O nás nejde v Banskej Bystrici

Príbeh Rastislava Majera, ako ho Boh povolal spolu s manželkou založiť zbor O nás nejde v Banskej Bystrici. Dozvieme sa tiež, ako také zakladanie zboru vyzerá a ako momentálne funguje.

DNES: Branislav Sadloň -ako prirodzene evanjelizovať

Príbeh Branislava Sadloňa, ako ho Boh viedol do práce s mládežou a neskôr aj ku kázaniu a povzbudzovaniu vo viere v rámci vzťahov. Okrem iného sa tiež dozvieme, ako sa dá slúžiť v našom okolí, a ako prirodzene evanjelizovať.

DNES: Roman Baranovič – v čom je škola Narnia iná od iných škôl

Príbeh Romana Baranoviča, ako ho Boh viedol stať sa riaditeľom cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave a v Pezinku. Okrem iného sa tiež dozvieme, ako by mala vyzerať dobrá škola a v čom je škola Narnia iná od iných škôl.

DNES: Michal Vašek – Kristus mestu v Šali

Príbeh Michala Vaška, ako ho Boh povolal aj s manželkou ku vedeniu zboru Apoštolskej cirkvi – Kristus mestu v Šali. Okrem iného sa tiež dozviete, čo robiť, keď cítite, že vás Boh do niečoho volá a tiež niečo o fungovaní zboru.

DNES: Ondrej Garaj – Ekumenické združenie pre štúdium siekt

Príbeh Ondreja Garaja, ako ho Boh viedol zakladať nové služby, ako napr. Ježiš pre každého, Ekumenické združenie pre štúdium siekt a Laret. Dozvieme sa, čomu sa jednotlivé projekty venujú a tiež o najnovšej službe policajtom, ktorí uverili.

Scroll to top