Božie Otcovstvo

Niekde v hĺbke našich sŕdc hľadáme niečo viac. Pýtame sa, hľadáme to, nevieme to ani pomenovať. Za potrebou lásky vzniká ešte jedna veľmi silná potreba. „Byť niečí… mať rodinu, Otca.“

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Napísala: Zuzana Chochulová

Niekde v hĺbke našich sŕdc hľadáme niečo viac. Pýtame sa, hľadáme to, nevieme to ani pomenovať. Za potrebou lásky vzniká ešte jedna veľmi silná potreba. „Byť niečí... mať rodinu, Otca.“

V každom z nás je túžba po Otcovi a po skutočnej otcovskej láske. Otec je otcom, ak je vo vzťahu s dieťaťom. Otec je tvojím Otcom, ak má teba...

 

 

V evanjeliách Ježiš Boha nazýva Otcom. Niektorých to pohoršilo, ďalší to len zahmlene počúvali, nikoho v tom čase možno ani len nenapadlo, že raz aj oni (a aj my 🙂 ) Tomu, ktorý stvoril nebo, vesmír a celú Zem, budeme môcť povedať, že je naším OTCOM.

Úvod témy začína otázkou: „Ako poznáme Boha? Kto je Boh pre teba?“

V Jánovom evanjeliu sa píše: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1, 12) Ježiš prichádza s novou ponukou. Chce sa podeliť o svoju rodinu, chce nás k nej pozvať, a aj sám Otec po tom túži.

Niekde ďalej prichádza Nikodém z otázkou: „Ako sa to môže stať?“ Ako sa môže stať to, čo máš ty, Ježiš? Ten vzťah k Bohu? A v ďalších evanjeliách Ježiš prekvapuje svojich učeníkov tým, že keď ich učí modliť sa, prvé, čo ich pri tom naučí, je osloviť Boha Otcom.

Božie Otcovstvo – téma, ktorá sa niesla januárovou víkendovkou Nová DNA - praktické poradenstvo. Účastníci prišli hľadať a nachádzať túto potrebu, prejsť tú cestu k Otcovi, nájsť na to odvahu, pozrieť sa na Boha a začať dôverovať, že Jeho láska je naozaj bezpodmienečná.

Pozerali sme sa spolu na Ježiša, a hľadali spolu s Ním vzťah, ktorý On s Otcom žije už od večnosti. Povedal nám, že: „No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“  (Jn 14,26)

Popri čase prednášok a chvál bol čas aj na osobné rozhovory, otázky v rámci diskusie.

Už v prvej prednáške od Vladka bol spomenutý Ježiš a Jeho krst v Jordáne. Bolo to stretnutie Ježiša s Otcom a Duchom Svätým. Otec hovorí o Ježišovi iba jednu vetu: „Toto je môj milovaný Syn.“

Bolo to v čase, keď Ježiš ešte neurobil žiadny zázrak, nikoho neuzdravil, nikoho neoslobodil. Iba stál v rieke Jordán a prijal Otcovu lásku a Jeho vyznanie, že je Jeho Synom, milovaným, a našiel u Otca zaľúbenie. Toto prehlásenie bolo dané nie tým, čo Ježiš dosiahol, ale preto, že Otec má hlboký, vrúcny vzťah k Ježišovi.

Rovnaká situácia sa zopakovala, keď Ježiš zobral Petra, Jakuba a Jána, a premenil sa pred nimi. Opäť zaznieva Otcov hlas a Boh Otec hovorí tak, aby to všetci prítomní počuli: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte Ho.“

Sú to dary, ktoré Boh ponúka aj nám. Nachádzať svoju hodnotu v Otcovi.

Ako by sme sa my cítili, ak by toto Boh povedal o nás? Prijali by sme to, či mali strach tomu veriť?

Veľakrát hľadáme svoju hodnotu v prijatí ľudí okolo nás, v našich schopnostiach, okolnostiach života. Sú to istoty, ktoré sa časom môžu meniť. Otcova láska a Jeho pohľad lásky zostáva rovnaký. Nemôžeme urobiť nič viac, aby sme boli o kúsok viac milovaní, ani nič menej, aby sme stratili Jeho lásku.

Kto som? Akú mám hodnotu? Opieram sa o svoje schopnosti? Som niekým milovaný? Záleží na mne niekomu? Má ma niekto skutočne rád?

Ak ideme hlbšie, sú to otázky, ktoré kladieme Otcovi: Si na mňa hrdý? Si so mnou spokojný? Si so mnou rád? Robím ti radosť?

Otcova identita nám ponúka okrem iného postavenie, získavame čestné miesto medzi ľuďmi.

Počas víkendu účastníci mohli prijať aj osobnú modlitbu (poradenstvo). S čím odchádzali z tohto víkendu?

 

 

Odmietnutie je to najboľavejšie, čo sa dotýkalo mnohých. Bolo to odmietnutie nielen z rodiny, ale aj od iných ľudí.

„Lehota pre mňa znamená oázu pokoja, plnosti Ducha Svätého, je to mentálny relax, miesto, kde sa spí najlepšie na svete,“ delí sa o svoju skúsenosť Zuzka, účastníčka praktickej DNA. „Miesto, kde zažijem vždy veľa extrémnych plačov, keď Ocko uzdravuje, a následne smiechy s mojimi priateľmi – neodvážim sa tipnúť si, čoho je viac. 🙂 Bola som na Lehote šiesty raz a vždy je to úžasné, uzdravujúce. Môj (náš) rodinný aj pracovný život sa od základu zmenil. Ďakujem Bohu, že nám poskytol toto miesto, kde si lížeme rany a naše srdcia sa premieňajú od základu (v niečom super rýchlo, inokedy si musíme počkať a prichádza to postupne).“

Zuzka pokračuje vo svojom zdieľaní: „Môj manžel sa bál modliť sa medzi ľuďmi. Bál sa odmietnutia, že sa nevie modliť správne. Duch Svätý sa ho však na chválach dotkol, a zažil prijatie. Nikdy nezabudnem na jeho oči plné lásky počas chvál a objatie jemnejšie ako pierko. Od tej chvíle môj manžel denne číta Písmo, knihy a jeho prežívanie je úplne iné. Začal sa nahlas modliť, už sa nehanbí, a neistota, že „on to tak dobre nevie“ ho už neodrádza. Jeho nový pohľad na veci ma dojíma a som šťastná, že už nie je iba pozorovateľ, ale aktívny hráč. 🙂

Bojovala som aj ja s prijatím a s mojou závislosťou. Dlhý čas som skrývala svoju závislosť na cigaretách. Bála som sa, že keď sa to okolie dozvie, a tiež že ma odmietnu, že nie som dobrá kresťanka. Na ďalší deň  na chválach som sedela v strede miestnosti, plakala a poprosila som Ocka, aby mi doprial okamih – vhodný čas, aby som sa mohla priznať mojim veriacim známym, pred ktorými som to tajila. V tej chvíli sa moja priateľka postavila a zamierila ku mne – objala ma. Využila som túto Pánom ponúknutú chvíľu a vyšla som s pravdou von. Ona si ma vypočula, a začala sa smiať i objímať ma. Po reakcii mojej priateľky som pochopila, ako hrozne ma diabol klamal. Veď keď som sa na to spätne pozrela, tak to bolo úplne scestné myslenie. Ani ja by som nikoho neodmietla pre jeho chybu. Počas modlitby Duch Svätý jednej z poradkýň ukázal, že tento strach z odmietnutia siahal hlbšie. Pán liečil moje odmietnutie otcom a vniesol do môjho srdca namiesto bolesti iba lásku.“

Danka, účastníčka praktickej DNA sa pripojila s týmto svedectvom: „Podarilo sa mi v rámci poradenstva za pomoci Ducha Svätého zbaviť sa niektorých pút. Prvýkrát som nahlas vyslovila niektoré klamstvá, ktorým som celý život verila. Musím priznať, že mi naozaj odľahlo, a zároveň mi viac mojich životných situácií zapadá do seba. Uvedomujem si, aké ťažké následky zanechalo to, čomu som verila, na mne aj na mojom manželstve s mojím manželom. Porozumela som aj chybám, ktoré som urobila v manželstve. Odkedy chodievam do Kráľovej Lehoty na praktické DNA poradenstvá sa mení moje manželstvo s mojím manželom. Začala som viac chápať, že ja sa mením a začala som vnímať bariéru medzi mnou a mojím manželom. Vďaka prednáškam a diskusiám teraz v januári som pochopila, ako je môj manžel zranený, aj mnou!! Otvorili sa mi oči a cesta, akou sa dá riešiť tento môj problém. Musím priznať, že účinky DNA po príchode domov nedali na seba dlho čakať. Manžel je veselší a šťastnejší – a ja s ním. Pochopila som, že aj keď sa manžel nemení, som to  ja, ktorá bude musieť zmeniť niektoré postoje a prístup k manželovi. Som nesmierne vďačná Duchu Svätému, poradcom, prednášateľom a aj všetkým tým, ktorí mi dávali rôzne rady a rozprávali o svojich životoch. Nachádzam tu odpovede na moje otázky. 🙂

Neľutujem ani hodinu strávenú v Kráľovej Lehote, lebo uzdravuje nielen mňa, ale aj celú moju rodinu, aj keď tam nie je so mnou, dáva mi nádej, že všetko sa môže na dobré obrátiť a osvetľuje správnu cestu do ďalších dní.“

 

ĎAKUJEME

Zuzana Chochulová

 

Sleduj LifeTv aj an Socialnych sietiach

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

– Nový obsah v archíve 
– Program LifeTv
– Aktuality a zaujímavosti