19:15 - 20:00 ICF Praha

20:00 - 20:30 Hľadanie

Biblia a financie

Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom

Biblia a financie | Mamona, sila peňazí – Radovan Ivanko, Peter Halušťok (2)

V druhej časti sa dozvieme, čo sa skutočne skrýva za mamonou.

Biblia a financie | Vlastníctvo a správcovstvo – Zuzana Viktorová, Peter Halušťok (1)

V prvej časti sa dostaneme do úvodu v oblasti financií a ich spojitosti s Bibliou.

Scroll to top