CF Slovo

CampFest 2018 | Marian Lipovský – Premeny a ja

Seminár o modlitebnej evanjelizácii, kde Marian Lipovský, Martin Kalivoda a Tomáš Kováč hovoria o praktických krokoch, ako začať prirodzene evanjelizovať.

CampFest 2018 | Martina Polohová – Premena atmosféry v škole

Seminár Martiny Polohovej, ktorá bude rozprávať o tom, aké sú spôsoby a možnosti pre premenu atmosféry v školách.

CampFest 2018 | Zdenek Dávid – Môžem sa stať darcom?

Seminár Zdenka Dávida, ktorý bude rozprávať o tom, ako sa môžeme stať darcami a pomocou pre ľudí okolo nás.

CampFest 2018 | Marián Kolník & Ľubomír Klieštik – Kresťan v podnikaní

Seminár Mariána Kolníka a Ľubomíra Klieštika, ktorí budú rozprávať o piatich pilieroch úspešného podnikania a čo robiť s “úzkym miestom” v podnikaní.

CampFest 2018 | LCH LIVE & CampFest Mission

Chvály LCH LIVE a diskusiu s Marianom Lipovským, Jánom Bucom a Grahamom Kendrickom o ich osobnom prebudení, uctievaní a premene v našom okolí.

CampFest 2018 | Štefan Beňa – Cena premeny

Vypočujte si slovo od Štefana Beňu, ktorý bude rozprávať o tom, ako skutočne meniť svoje okolie a čo je v tom najdôležitejšie.

CampFest 2018 | BCC Worship & Marian Lipovský – Premeny a ja!

Chvály kapely BCC Worship spolu so slovom od Mariana Lipovského o tom, ako nás Boh chce premieňať a cez nás aj naše okolie.

CampFest 2018 | Tretí deň & Mário Tomášik – Premieňa ma

Chvály kapely Tretí deň so slovom od Mária Tomášika, ktorý bude rozprávať o tom, ako Boh používa našu minulosť a prítomnosť na našu premenu.

CampFest 2017 | ESPÉ & Miro Tóth

Vypočujte si chvály kapely ESPÉ spolu so silným slovom od Mira Tótha, ktorý bude rozprávať o tom, čo je naším spúšťačom ochoty meniť sa.

CampFest 2017 | Tretí deň & Michal Kevický – Premena do hĺbky – Osobná premena

Vypočujte si chvály kapely Tretí deň spolu so slovom od Michala Kevického, v čom spočíva ozajstná osobná premena do hĺbky.

Scroll to top