CF Slovo

CampFest 2018 | Marián Kolník & Ľubomír Klieštik – Kresťan v podnikaní

Seminár Mariána Kolníka a Ľubomíra Klieštika, ktorí budú rozprávať o piatich pilieroch úspešného podnikania a čo robiť s “úzkym miestom” v podnikaní.

CampFest 2018 | LCH LIVE & CampFest Mission

Chvály LCH LIVE a diskusiu s Marianom Lipovským, Jánom Bucom a Grahamom Kendrickom o ich osobnom prebudení, uctievaní a premene v našom okolí.

CampFest 2018 | Štefan Beňa – Cena premeny

Vypočujte si slovo od Štefana Beňu, ktorý bude rozprávať o tom, ako skutočne meniť svoje okolie a čo je v tom najdôležitejšie.

CampFest 2018 | BCC Worship & Marian Lipovský – Premeny a ja!

Chvály kapely BCC Worship spolu so slovom od Mariana Lipovského o tom, ako nás Boh chce premieňať a cez nás aj naše okolie.

CampFest 2018 | Tretí deň & Mário Tomášik – Premieňa ma

Chvály kapely Tretí deň so slovom od Mária Tomášika, ktorý bude rozprávať o tom, ako Boh používa našu minulosť a prítomnosť na našu premenu.

CampFest 2017 | ESPÉ & Miro Tóth

Vypočujte si chvály kapely ESPÉ spolu so silným slovom od Mira Tótha, ktorý bude rozprávať o tom, čo je naším spúšťačom ochoty meniť sa.

CampFest 2017 | Tretí deň & Michal Kevický – Premena do hĺbky – Osobná premena

Vypočujte si chvály kapely Tretí deň spolu so slovom od Michala Kevického, v čom spočíva ozajstná osobná premena do hĺbky.

CampFest 2017 | Mate.O & Slavomír Poloha – Premena, ktorá ovplyvnila okolie

Vypočujte si chvály poľskej kapely Mate.O spolu s prednáškou od Slavomíra Polohu, aká premena nastala v Banskej Bystrici, kde pôsobí.

CampFest 2017 | Zuzana Kostohryzová – Ako byť nezadaný a nezblázniť sa

Vypočujte si seminár Zuzany Kostohryzovej, ktorá bude rozprávať o tom, ako prežívala čas zápasov a bojov v oblasti vzťahov.

CampFest 2017 | Martin Hunčár – Islam vs. kresťanstvo

Vypočujte si prednášku od Martina Hunčára, ktorý bude rozprávať o spoločných znakoch a zároveň rozdieloch medzi islamom a kresťanstvom.

Scroll to top