17:30 - 18:45 Slovo viery – AC Košice

18:45 - 19:15 Otcov Dom – Martinka Žáková

CF2012

CampFest 2012 | Čo je Campfest (krátky dokument)

Ako BOH konal CampFeste 2012 plus atmosféra.

Scroll to top