07:15 - 08:00 Slovo viery – BJB Košic

08:00 - 08:30 Sid Roth: To je nadprirodzené!

Hĺbka modlitby

Konferencia Hĺbka modlitby | Mária Elena Ružička (1)

Sledujte záznam z konferencie Hĺbka Modlitby, kde Mária Elena Ružička bude rozprávať o modlitbe ako o vrchoch, ktoré predstavujú blízkosť k Bohu.

Konferencia Hĺbka modlitby | Sergio Belart (2)

Sledujte záznam z konferencie Hĺbka Modlitby, kde Sergio Belart bude rozprávať, ako je možné získať túto generáciu pre Boha.

Konferencia Hĺbka modlitby | Sergio Belart (3)

Sledujte záznam z konferencie Hĺbka Modlitby, kde Sergio Belart bude rozprávať, ako Boh môže prelomiť naše zvyky a priniesť zmenu.

Konferencia Hĺbka modlitby | Sergio Belart (4)

Sledujte záznam z konferencie Hĺbka Modlitby, kde Sergio Belart bude rozprávať, ako z malej domácej skupinky vybudovali zbor s ďalšími skupinkami.

Scroll to top