22:20 - 23:00 Godzone chvály

23:00 - 01:00 Program z Domu modlitieb a chvál v Kansas City

Bože kde si?

Bože kde si? | John Bevere – Rozvinutie silného Ducha (6)

Cítiš sa stratený v náročnom období a pýtaš sa: „BOŽE, KDE SI?

Bože kde si? | John Bevere – Prečistení ohňom (5)

Cítiš sa stratený v náročnom období a pýtaš sa: „BOŽE, KDE SI?

Bože kde si? | John Bevere – Prečistení ohňom (4)

Cítiš sa stratený v náročnom období a pýtaš sa: „BOŽE, KDE SI?

Bože kde si? | John Bevere – Proces zasľúbenia (3)

Cítiš sa stratený v náročnom období a pýtaš sa: „BOŽE, KDE SI?

Bože kde si? | John Bevere – Zámer púšte (2)

Cítiš sa stratený v náročnom období a pýtaš sa: „BOŽE, KDE SI?

Bože kde si? | John Bevere – Púšť (1)

Cítiš sa stratený v náročnom období a pýtaš sa: „BOŽE, KDE SI?

Scroll to top