KKP 2016

KKP 2016: Robert de Hoxar – Stať sa synom (11)

Konferencia kresťanských poradcov je konferenciou, kde špeciálni hostia Vicki a Robert de Hoxar prednášajú o Otcovom srdci. V tejto časti bude rozprávať Robert de Hoxar o synovstve.

KKP 2016: Vicki de Hoxar – Zmierenie a otcovo požehnanie (12)

Konferencia kresťanských poradcov je konferenciou, kde špeciálni hostia Vicki a Robert de Hoxar prednášajú o Otcovom srdci. V tejto časti bude rozprávať Vicki de Hoxar o zmierení a otcovom požehnaní.

Scroll to top