Konferencia Kresťanských Služobníkov

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Modlitby (10)

Pripojte sa k modlitbám, ktoré sa konali počas dňa, kedy prebiehala medzinárodná modlitba proti antisemitizmu a nacizmu.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Knafaim (3)

Konferencia kresťanských služobníkov je konferenciou, kde kresťanskí služobníci môžu nabrať vedomosti z danej témy. Vypočujte si radostné chvály kapely Knafaim.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Kapela Zion & Zdeněk Dávid (5)

Vypočujte si požehnané chvály kapely Zion a vyučovanie od Zdenka Dávida, ktorý bude rozprávať o tom, ako mať radosť v skúškach.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Andrej Lugovsky (4)

Vypočujte si vyučovanie od Andreja Lugovského, ktorý bude rozprávať o stave v radosti z pohľadu, ako je radosť Božou zbraňou.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Ruslan Romaňuk (8)

Vypočujte si slovo Ruslana Romaňuka, ktorý bude rozprávať o Božej sile, ktorá prichádza do našich životov skrze vieru, a tiež o nádeji a radosti.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Timothy & Zdeněk Dávid (9)

Vypočujte si požehnané chvály Timothy a vyučovanie od Zdenka Dávida, ktorý bude rozprávať, ako vytrvať v radosti po skúškach.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Ruslan Romaňuk & Knafaim (6)

Vypočujte si slovo od Ruslana Romaňuka o Božom národe a šabate, ako aj požehnávanie jedla a oslavu šabatu, sprevádzanú chválami od kapely Knafaim.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Modlitby (10)

Pripojte sa k modlitbám, ktoré sa konali počas dňa, kedy prebiehala medzinárodná modlitba proti antisemitizmu a nacizmu.

Konferencia Kresťanských Služobníkov 2018 | Andrej Lugovsky (2)

Vypočujte si prednášku od Andreja Lugovského, ktorý bude rozprávať o tom, ako do radosti treba vstúpiť a nielen sa na ňu pozerať.

KKS 2017 | Wolfhard Margies – Depresia I.

Vypočujte si zaujímavé vyučovanie od Wolfharda Margiesa, ktorý bude rozprávať o depresii, jej vzniku a jej rôznych štádiách.

Scroll to top