Ovce

Ovce: Cudzí mobil

Rešpektujte súkromie svojho priateľa, etiketa mobilnej komunikácie.

Ovce: Druhý breh

Sociálna rovnosť, v núdzi spoznáš priateľa

Ovce: Netancuj s vlkom

Zneužitie fotografií a videí.

Ovce: Zatajovaný kamarát

Nadväzovanie kontaktov za účelom sexuálneho zneužitia – Grooming.

Ovce: Deväťdesiatdeväť

Reťazové listy šťastia?

Ovce: Pomsta

Virtuálne prenasledovanie – Cyberstalking

Ovce: Ogrgeľ

Internet si vždy pamätá tvoje chyby z minulosti.

Ovce: Hlásna trúba

Prezradenie údajov a majetkových pomerov – Phishing.

Ovce: Maškarný ples

Nikdy nevieš, kto je na druhej strane internetu alebo mobilu.

Ovce: Tisíc priateľov

Virtuálne priateľstvá na internete

Scroll to top