07:15 - 08:00 Slovo viery – BJB Košic

08:00 - 08:30 Sid Roth: To je nadprirodzené!

Ovce

Ovce: Obťažovanie

Vždy si môžeš vybrať s kým si píšeš

Ovce: Zodpovedne

Používajme internet zopovedně a bude vždy naším dobrým pomocníkom

Ovce: Fotoalbum

Premysli si aké fotky zverejníš, tvoja okolia sa bude o tebe práve tak rozprávať

Ovce: Pomútené hlavy

Naučte sa počítač aj vypnúť

Ovce: Mobilmánia

Nestaňte sa otrokom telefónu. Ľahko sa stanete závislý

Ovce: Guľovačka

Ak viete o videu, v ktorom niekomu ubližujú, alebo ponižujú. Nešírte ho. Povedzte o ňom radšej dospelým

Ovce: Nákupný košík

To čo ja chcem dopriať na internete nenájdeš

Ovce: Hrubokrk

Virtuálne šikanovanie (Cyberbullying), falošný profil.

Ovce: Ohňostroj

Nebezpečenstvo výroby a použitia výbušnín

Ovce: Ruky hore

Vulgárny jazyk a gestá.

Scroll to top