Prečo som prišiel? Chcel som to zažiť znovu…

Na začiatku každej akcie Nová DNA sa účastníci zdieľajú, prečo na Ranč do Kráľovej Lehoty prišli. Z úst mužov často zaznie: „Musel som. Bol som sem dovlečený, dotiahnutý, ale niečo na tom asi bude, tak uvidíme.“

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Napísala: Anička Vrhelová

Mám veľkú radosť z týchto svedectiev, lebo vždy uvoľnia atmosféru, sálou sa roznesie smiech, prelomia sa ľady a ľudia akoby ožili. Strhávajú sa masky a začína úprimnosť. A kde je úprimnosť, môže začať aj hĺbka.

Rad bol na Jozefovi. „Prečo si tu?“ Vstal a povedal: „Keď som sa v devätnástich rokoch v umyvárkach vojenských kasární modlil, či sa má Monika stať mojou ženou... cítil som... bolo to asi pol minúty, možno dvadsať sekúnd... ABSOLÚTNU ISTOTU... že Monika má byť mojou ženou... Odvtedy som ten pocit už nikdy nemal... a celkom by som sa potešil, keby som ho ešte aspoň raz, alebo kľudne aj
viackrát (úsmev), zažil. Preto som tu.“

O tomto Albínka hovorila – ísť po Božej ceste... Duch Svätý ťa vedie.
Keď ideš po Božích cestách, Boh ťa uistí: „Áno, ideš správne.“ Nikdy ti neukáže celú budúcnosť, vždy len nasledujúci krok. A TO JE PRÁVE ONO. To je naša príležitosť byť skutočne „veriaci“.

„Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.“ (Ján 20:29)

PS: Jozefov príbeh mal na víkendovej akcii „Nová DNA praktické poradenstvo“ pokračovanie. Dočítate sa o ňom v ďalšom článku.

Sleduj LifeTv aj an Socialnych sietiach

Scroll to top

UMELECKÉ KOVAČSTVO
www.UKOVMI.sk

Práca so železom je vášeň!