Uzdravenie rodiny a manželstva

Cestovali sme s jednou známou. Cesta bola dlhá, tak sme mali príležitosť rozprávať na rôzne témy. Hovorila mi o svojej práci triednej učiteľky na gymnáziu. Úprimne sa zaujíma o svojich študentov, aj ich životy. Jej triedu tvorí viac ako 30 študentov a spomenula to, čo ju pri jej študentoch trápi. Z týchto mladých ľudí majú kompletnú rodinu len štyria – piati.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Napísala: Zuzana Chochulová

Cestovali sme s jednou známou. Cesta bola dlhá, tak sme mali príležitosť rozprávať na rôzne témy. Hovorila mi o svojej práci triednej učiteľky na gymnáziu. Úprimne sa zaujíma o svojich študentov, aj ich životy. Jej triedu tvorí viac ako 30 študentov a spomenula to, čo ju pri jej študentoch trápi. Z týchto mladých ľudí majú kompletnú rodinu len štyria – piati.

Cestovali sme s jednou známou. Cesta bola dlhá, tak sme mali príležitosť rozprávať na rôzne témy. Hovorila mi o svojej práci triednej učiteľky na gymnáziu. Úprimne sa zaujíma o svojich študentov, aj ich životy. Jej triedu tvorí viac ako 30 študentov a spomenula to, čo ju pri jej študentoch trápi. Z týchto mladých ľudí majú kompletnú rodinu len štyria – piati. Siedmi študenti žijú s rodičom, ktorý sa rozhodol pre ďalšie manželstvo, a majú nevlastných súrodencov. Ostatní žijú s rodičmi, ktorí sú rozvedení a žijú sami, alebo v iných partnerských vzťahoch.

V rámci rozhovoru s kňazom prišlo potvrdenie tejto nie ľahkej situácie. Na hodinách náboženstva sú deti, ktoré majú vlastných a nevlastných rodičov, a nevedia vlastne komu patria. Ich správanie je poznačené bolesťou, ktorú prežívajú nielen oni, ale aj ich rodičia. Ich identita je pošliapaná, nevedia, kým sú, komu patria a k čomu sú povolaní.

 

 

Mnohí vieme, že manželstvo a rodina sú v kríze. Sama som netušila, že tá kríza je tak veľká. Veľakrát sa dotýka aj našich životov, našej rodiny, nášho manželstva.

Na školu Nová DNA prichádzajú mnohí hľadať odpoveď. Takmer na každej praktickej DNA sa objaví manželský pár, ktorý prechádza krízou, a iní mu doporučili prísť na toto miesto.

V rámci témy „Uzdravenie rodiny a manželstva“ sme spoločne hľadali odpovede na život v rodine, manželstve u Toho, ktorý rodinu založil, a dal jej miesto a poslanie.

Už na začiatku stvorenia Boh hovorí, že tvorí človeka. V prvej kapitole Genezis je stvorenie človeka predstavené ako súčasť stvorenia celého stvorenstva (trvalo to 7 dní, a my sme boli stvorení „veľmi dobre“?!?! J ). V druhej kapitole Boh spoznáva, že nie je človeku dobre byť samému, a stvoril mu pomoc seberovnú. Z tela sa stalo telo, a z jedného boli dvaja, aby sa neskôr opäť stali jedným telom.

Na počiatku bola ľuďom daná schopnosť byť spolu a jedno od samotného Stvoriteľa, ktorý sám žije v jednote so svojím Synom ako Otec, a v spoločenstve Ducha Svätého.

Ako to, že táto jednota vie byť dnes tak veľmi narušená?

Boh vložil do svojho stvorenia svoj poriadok a vložil poriadok pre manželstvo a rodinu.

Rodina vzniká na základe schopnosti darovať seba samého, schopnosti, ktorá je vpísaná do každého z nás. Manželia majú sprostredkovať svojmu partnerovi to, ako ich vidí Boh. Majú byť obrazom Boha pre svoje deti, žiť Jeho lásku, prinášať ju, svojím životom rozprávať svojim deťom o dobrote svojho Boha.

Keď sa však vrátim k rozhovoru s mojou známou o jej triede, či s kňazom, ktorý sa stretáva s deťmi na náboženstve, mám pocit, že sa cez vzťahy prehnalo tornádo, ktoré úplne zruinovalo to, čo sme mali v skutočnosti žiť. Boh nám dal pevný základ v tom, čo do nás vložil a čo nás učí žiť skrze svoje Slovo a Ducha Svätého. My sme však začali stavať na piesku – na slove človeka, ktorý chcel žiť bez Boha, na „lepšom mieste“ ako v Božej prítomnosti. Stratili sme sa…

Prvé témy prednášok na škole sa zamerali na uzdravenie manželstva. Po spoločnom hľadaní toho, ako to malo byť, sme v úprimnosti srdca hľadali postoje a správanie, ktoré to, čo do nás Boh vložil, túto jednotu a život v rodine narúšajú.

K manželskej jednote nedochádza automaticky. Jednota je miesto, kde sú obaja manželia povolaní o ňu zabojovať a budovať ju v rámci vzťahu.

V rámci témy sa hovorilo o príprave na manželstvo, rozdieloch medzi mužmi a ženami, potrebách, komunikácií, rozdelení úloh v spravovaní budúcej domácnosti, otázkach sexuality a ďalších témach v rámci predmanželskej prípravy.

Túžba Božieho Srdca je požehnanie – dať rodinu. Zuzka (prednášajúca) povzbudila svojím svedectvom, kde Boh dal rodinu aj jej, napriek tomu, že ona aj jej terajší manžel na to stratili nádej / odvahu.

V ďalšej prednáške sa riešila téma citových zranení, ich pôvodu a následku. V rodinách sú vzťahy najhlbšie, preto aj zranenia sú najhlbšie. V manželstve každý máme inú skúsenosť a inú situáciu.

Byť v manželstve je prijatie toho druhého, akceptovanie toho druhého ako súčasť vlastného spoločného života. Preto k uzdraveniu dochádza už prijatím pohľadu, že bojujeme jeden za druhého, proti nepriateľovi, ktorý chce rodinu a vzťah rozdeliť.

V téme sme hovorili o ďalších možných zraneniach cez nesprávne vzorce správania sa a o spôsobe ochrany vzťahov aj cez stanovenie hraníc.

Prednášajúci povzbudili aj s témou „Obdobie manželstva a kríza v manželstve“.

Ďalšími kľúčovými témami bolo hľadanie odpovedí a múdrosti na výchovu detí a ich vedenie.

Ak by ste si radi tieto témy vypočuli, je možné si tieto prednášky zakúpiť v našom e-shope:

http://shop.mpks.sk/25-nova-dna.

Zuzana Chochulová

Sleduj LifeTv aj an Socialnych sietiach

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

– Nový obsah v archíve 
– Program LifeTv
– Aktuality a zaujímavosti