Vyslobodenie z moci zlého

Existuje nebeské kráľovstvo, ktoré vládne pod Božou autoritou a kráľovstvo temna, ktoré vládne pod Satanovou autoritou.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Napísala: Zuzana Koňařová

Začiatkom novembra prebiehal na Ranči v Kráľovej Lehote štvordňový pobyt Nová DNA – praktické poradenstvo. Jedná sa o predĺžený víkend, ktorého súčasťou sú prednášky, diskusie, priestor pre osobné modlitby a poradenstvo, pri ktorých ľudia s Božou pomocou hľadajú uzdravenie svojich vnútorných zranení a životných ťažkostí. Témou tohto víkendu bolo „Vyslobodenie z moci zlého“.

Existuje nebeské kráľovstvo, ktoré vládne pod Božou autoritou a kráľovstvo temna, ktoré vládne pod Satanovou autoritou. Tieto dve kráľovstvá nie sú rovnocenné, stoja proti sebe, ale odohráva sa medzi nimi duchovný boj, ktorý má dopad na každého človeka.

Boh, Stvoriteľ má zvrchovanú moc nad nebeským kráľovstvom aj nad kráľovstvom tohto sveta. Ako sa píše v Kolosanom 1:16 „Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“

 

 

Boží anjeli sa vzbúrili proti Bohu...

Lucifer bol anjel, ktorý sa pohyboval v Božej prítomnosti. Jeho úlohou bolo uctievať Boha. Jeho vnútro sa však naplnilo pýchou a túžbou byť rovný Bohu. Satan si chcel ukradnúť kúsok Božej slávy: „Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si na zemi, vládca nad národmi! Veď v srdci si si povedal: Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe. Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k Najvyššiemu. Do podsvetia si však zvrhnutý, do najhlbšej jamy.“ (Izaiáš 14:12-15)

 

 

A tak začal boj...

Od chvíle, kedy sme sa stali veriacimi, proti nám bojuje náš nepriateľ – Satan. Jeho cieľom je zamedziť šírenie Božieho kráľovstva a zničiť Boží ľud. Božie slovo hovorí, že chodí ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

To je trochu neférové, nie? Nie je možné tento boj ignorovať? Nech už si to uvedomujeme alebo nie, ak patríme Ježišovi, stali sme sa účastníkmi tohto boja. Pred týmto bojom nemôžeme utiecť, ale musíme v ňom stáť, aby sme mohli zvíťaziť. To, že si nebudeme tento boj všímať, nás neochráni.

Aby sme mohli obstáť v tomto boji, je dôležité poznať nášho nepriateľa – jeho úmysly a taktiky. Ale nevenujme mu viac pozornosti, než je nevyhnutné, aby sme nedali priestor strachu z neho a nestratili svoj pohľad z Pána Ježiša. „Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky.“ (1. list Jána 3:8) Ježiš je víťazom nad hriechom, smrťou aj nad Satanom. Svojím víťazstvom na kríži definitívne porazil a odzbrojil každú duchovnú mocnosť zla!!

Čo je to ale za boj? Kľúčovým miestom, kde prebieha boj, je naša myseľ, city a voľa – môžeme zažívať rôzne pocity beznádeje, zmätku, strachu, smútku, opustenosti. V Jánovi 8:44 sa píše, že Diabol „je luhár a otec lži“. Satan prekrúca Božiu pravdu, zasieva pochybnosti a nedôveru voči Bohu, spochybňuje Božie slovo, jeho dobrotu, vernosť a lásku.

 

 

Diabol chodí, aby všetko zničil a zahubil. V jednej z prednášok zaznelo: „Tak, ako muchy sadajú na hovienka a prenášajú choroby a nečistotu, tak Diabol vezme niečo zlé a prenáša to ďalej a ďalej a ničí nás.“ Diabol nie len že hľadá, koho by zničil, ale tiež sa snaží ukradnúť zasľúbenie, ktoré nám Boh dal. Je ako „zlodej, ktorý sa snaží nájsť vstup do nášho domu“. Akým spôsobom však môže tento nepriateľ získať vstup do „nášho domu“?

Diabol môže získať prístup do našej mysle, emócií alebo vôle cez hriech. Hriech mu dáva prístupovú cestu. Jedna z prístupových ciest je aj pýcha. Pyšný človek si neuvedomuje, že potrebuje Boha. Niekedy prístupovými cestami môžu byť aj zranenia, neodpustenie alebo horkosť. Niekedy si môžeme v mysli premietať, čo nám druhý človek spravil zlé a vytvárať si „spis“ týchto previnení. Potom sa stávame sudcami daného človeka a môže sa nám v myšlienkach točiť, že na súdenie máme právo pre to, čo nám ten človek urobil. V niektorých prípadoch potom môže do našich životov prichádzať sebaľútosť. Keď prichádzame za Otcom a vydávame mu to, Otec môže zahojiť naše rany. Nemusíme si držať spisy toho, čo nám ľudia urobili. Povedz Bohu, že nezvládaš človeku odpustiť!

„Prepusti a budeš prepustený“ – zaznelo v jednej z prednášok. Je niekto, komu zadržiavaš hriech? Vieš, že ak človeku neodpustíš, ubližuješ sám sebe? Satan je rád, ak sa motáme okolo krívd, ktoré nám boli spôsobené. Ak človeka „prepustíme“ tým, že mu odpustíme, neznamená to, že ten človek bude zmenený, ale prepúšťame toho človeka Bohu. Boh sám môže toho človeka zmeniť, nie my. Tým, že toho človeka prepustíme Bohu, nepriateľ nebude mať v našom živote živnú pôdu. Nebude sa môcť živiť na našich zraneniach!!

Niet uzdravenia bez Boha, niet oslobodenia bez Boha. „Jeho ranami ste boli uzdravení.“ (1. list Petrov 2:25)

Keď sa budeme modliť, veci vyplávajú na povrch. „Bože, preskúmaj ma, ty vieš, čo je pravda!“ (porov. Žalm 139:23-24) Pýtajme sa Boha: zjav mi, či je v mojom živote niečo, čo ti mám priniesť! Len Boh nám zjavuje veci o nás a tiež nám ukazuje, kde ešte chodíme v tme.

 

 

Diabol má slabú moc, iba takú, akú mu dáme vo svojom živote!

Ježiš sa delí o svoje víťazstvo so svojím ľudom. Dáva nám autoritu, aby sme v živote porážali Satana. Našou zodpovednosťou je privlastniť si toto Ježišovo víťazstvo do svojho života tým, že ho prijmeme. Aj keď sme už boli vyslobodení, potrebujeme každodenne žiť vo svetle, a vyžaduje to od nás zmenu postojov a zmenu životného štýlu. Máme sa stávať podobnými Bohu, žiť v láske, milovať tak, ako Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás. (Efezanom 5:1-2)

Dvere nepriateľovi zatvárame pokáním!

Akú stratégiu boja zvoliť?

Príkladom nám môžu byť biblické postavy, napríklad Dávid, ktorý prakom porazil Goliáša. Dávid si najskôr vybojoval víťazstvo v „malých bojoch“, kedy porazil leva a medveďa. Vedel, že keď sa do boja postaví v Božom mene, tak zvíťazí. Vedel, že Boh stojí na jeho strane.

Čo je Tvoje Jericho? Je v tvojom živote niečo, čo sa ti zdá neprekonateľné alebo neporaziteľné? Pozrime sa na príbeh Jozuu, ktorý zbúral múry Jericha tým, že ich obchádzal. Najprv pozdvihol svoj zrak, aby videl Pána!

Tak pozdvihni svoj zrak, aby si videl Pána, aby si vedel, aký veľký je Tvoj Boh a neovládal ťa strach z tvojho problému! Náš Pán je väčší než tento boj, On je nad tým, boj nie je náš, ale Jeho a On bude bojovať za nás!

Aký bude výsledok?

Boj sa oplatí, aj keď niekedy môže trvať dlhšie. A nezabudni, že: „Sme stvorení na Boží obraz a k slobode, ktorá náleží Jeho deťom.“

Zuzana Koňařová

Sleduj LifeTv aj an Socialnych sietiach

PRIHLÁSTE SA NA ODBER

– Nový obsah v archíve 
– Program LifeTv
– Aktuality a zaujímavosti