CF2018

CampFest 2018 | Úvodný program

Pozrite si zaujímavý úvodný program z CampFestu 2018 spolu s campfestovou hymnou od kapely Timothy a hostia – Prosím vstúp.

CampFest 2018 | Mate.O/TU

Vypočujte si chvály poľskej kapely Mate.O/TU.

CampFest 2018 | LCH LIVE & CampFest Mission

Chvály LCH LIVE a diskusiu s Marianom Lipovským, Jánom Bucom a Grahamom Kendrickom o ich osobnom prebudení, uctievaní a premene v našom okolí.

CampFest 2018 | Štefan Beňa – Cena premeny

Vypočujte si slovo od Štefana Beňu, ktorý bude rozprávať o tom, ako skutočne meniť svoje okolie a čo je v tom najdôležitejšie.

CampFest 2018 | Miťo Bodnár & CampFest Mission

Chvály Miťa Bodnára spolu s diskusiou s Milošom Paštrnákom, Štefanom Beňom, Júliusom Slovákom a Mirom Tóthom. V diskusii sa okrem iného dozviete, ako vznikol CampFest a prečo je dôležitá spolupráca.

CampFest 2018 | Graham Kendrick

Pridajte sa ku chválam britského speváka a skladateľa Grahama Kendricka.

CampFest 2018 | BCC Worship & Marian Lipovský – Premeny a ja!

Chvály kapely BCC Worship spolu so slovom od Mariana Lipovského o tom, ako nás Boh chce premieňať a cez nás aj naše okolie.

CampFest 2018 | ESPÉ & Jozef Grexa – Boh premieňa

Vypočujte si chvály kapely ESPÉ a slovo od Jozefa Grexu, ktorý bude rozprávať o Bohu, ktorý premieňa a ktorý chce premieňať aj naše životy.

CampFest 2018 | Moderovaná diskusia – Premeniť: “nemožné”

Vypočujte si diskusiu s Jánom Lunterom, Andreou Turčanovou, Vladimírom Šiarnikom a Jozefom Šimekom, ktorí budú rozprávať o ich práci v politike.

CampFest 2018 | Kapela Fil3

Pridajte sa k veselým detským chválam kapely Fil3.

Scroll to top