Séria 2

DNES: Slavomír Krupa

Vypočujte si príbeh Slavomíra Krupu, ako ho Boh viedol stať sa tajomníkom pre dorast a mládež v Cirkvi Bratskej na Slovensku.

DNES: Radoslav Mikula

Vypočujte si príbeh Radoslava Mikulu, ako ho Boh viedol stať sa pastorom zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove a slúžiť aj v službe vyslobodzovania.

DNES: Pierr van Vuuren

Vypočujte si príbeh Pierra van Vuuren, ako ho Boh povolal slúžiť v prekladaní Biblie do rómskeho jazyka s organizáciou Slovo pre svet.

DNES: Peter a Veronika Liptákoví

Vypočujte si príbeh Petra a Veroniky Liptákových, ako ich Boh povolal slúžiť v pozícii evanjelistov a čo to vlastne znamená byť evanjelistom.

DNES: Miroslav Tóth

Vypočujte si príbeh Miroslava Tótha, ako ho Boh povolal stať sa vedúcim chvál a mládežníckym pastorom v zbore Apoštolskej cirkvi v Košiciach.

DNES: Martin Mekel

Vypočujte si príbeh Martina Mekela, ako ho Boh povolal stať sa gréckokatolíckym kňazom a riaditeľom gréckokatolíckeho formačného centra pre rómov v Čičave.

DNES: Martin Lojek a Rastislav Mečiar

Vypočujte si príbeh kresťanskej sociálnej siete Moja Komunita, teda, ako šíriť a zefektívniť Božie Kráľovstvo na internete

DNES: Marek Ilenin

Vypočujte si príbeh Mareka Ilenina, ako ho Boh povolal spoluzaložiť a slúžiť v neziskovej organizácii Relevant, ktorá zastrešuje službu mládeži v Prešove.

DNES: Jana Pisarčíková

Vypočujte si príbeh Jany Pisarčíkovej, ako ju Boh povolal do vedúcej pozície detského zboru Svetielko, kde pôsobí už od roku 1989.

DNES: Jakub Krátky

Vypočujte si príbeh Jakuba Krátkeho, ako ho Boh viedol stať sa bubeníkom v kapele Lamačské Chvály a neskôr aj producentom.

Scroll to top