Séria 5 (2016)

DNES: Peter Štupák – vedúci spoločenstva Marana Tha

Príbeh Petra Štupáka, ako ho Boh viedol stať sa vedúcim spoločenstva Marana Tha, ktoré je miestom modlitieb, evanjelizácie, chvál a formácie.

DNES: Peter Prištiak – kazateľ zboru CB v Hermanovciach nad Topľou

Príbeh Petra Prištiaka, ako ho Boh povolal stať sa kazateľom zboru Cirkvi Bratskej v Hermanovciach nad Topľou.

DNES: Maruška Skonc – spisovateľka a riaditeľka Konferencie pracovníkov s mládežou

Vypočujte si príbeh Marušky Skonc, ako ju Boh viedol stať sa spisovateľkou a riaditeľkou Konferencie pracovníkov s mládežou. Okrem iného sa tiež dozvieme, ako vie Boh využiť aj negatívnu skúsenosť pre svoj plán, a prečo sa učeníctvo týka každého kresťana.

DNES: Ján Vecan – spoluzakladateľ organizácie Spoločenstva evanjelickej mládeže

Príbeh Jána Vecana, ako ho Boh viedol spoluzaložiť organizáciu Spoločenstvo evanjelickej mládeže, kde sa venuje misijnej práci.

DNES: Hudson Jones – Exit Tour

Príbeh Hudsona Jonesa, ako ho Boh viedol stať sa misionárom na Slovensku a venovať sa službe mládeži cez Exit Tour.

DNES: Ján Liba – pastor a celoslovenský biskup Apoštolskej cirkvi

Vypočujte si príbeh Jána Libu, ako ho Boh viedol stať sa pastorom zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach a tiež celoslovenským biskupom Apoštolskej cirkvi.

DNES: František Sochovič – gréckokatolícky kňaz a správca farnosti

Vypočujte si príbeh Františka Sochoviča, ako ho Boh viedol stať sa gréckokatolíckym kňazom a správcom farnosti Vyšný Orlík pri Svidníku.

DNES: Denisa Harčárová – vedúca školy pre pracovníkov s mládežou

Vypočujte si príbeh Denisy Harčárovej, ako ju Boh viedol stať sa vedúcou školy pre pracovníkov s mládežou pri tréningovom centre Kompas.

DNES: Daniel Harčár – riaditeľ projektu Kecy Slovensko

Vypočujte si príbeh Daniela Harčára, ako ho Boh viedol stať sa riaditeľom projektu Kecy Slovensko, ktorý organizuje konverzačné anglické tábory pre mládež.

DNES: Albína Beňová – kresťanské poradenstvo hľadá Božie riešenia

Kresťanské poradenstvo sa snaží hľadať Božie riešenia pre problémy, cez ktoré ľudia prechádzajú, na základe modlitieb a Božieho Slova.

Scroll to top