Séria 9 (2018)

DNES: Filip Mazúr – pouličná misia a kázanie Božieho Slova

Príbeh Filipa Mazúra, ako ho Boh povolal do misionárskej služby, v ktorej je zahrnutá aj pouličná misia a kázanie Božieho Slova. Takisto sa venuje rómskej službe, v ktorej slúži v rómskom gete a je pastorom zboru.

DNES: Erik Matej – služba mladým ľuďom

Príbeh Erika Mateja, ako ho Boh povolal do služby mladým ľuďom a aj kázania v mládeži Iný rozmer zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach. Okrem iného sa tiež dozvieme, ako mu Boh radikálne zmenil život a čo potrebujú dnes mladí ľudia.

DNES: Dušan Havrilla – EVS Band a väzenská misia

Príbeh Dušana Havrillu, ako ho Boh viedol do služby v Slovenskom evanjelizačnom stredisku, kde slúži v EVS Band aj vo väzenskej misii. Okrem iného tiež pomáha v organizácii EVS minikonferencií. Dozvieme sa aj, ako vyzerá väzenská misia a aký je cieľ EVS Band.

DNES: Danka Hrivnáková – Ranč Kráľová Lehota

Príbeh Danky Hrivnákovej, ako ju Boh viedol do služby na Ranči v Kráľovej Lehote, ktorý spadá pod organizáciu Mládež pre Krista. Okrem iného sa dozvieme, ako Boh zachraňuje v ťažkých situáciách a tiež, čo môžete zažiť na Ranči v Kráľovej Lehote.

DNES: Bohdan Hroboň – Centrum kresťanského vzdelávania

Príbeh Bohdana Hroboňa, ako ho Boh povolal slúžiť v Centre kresťanského vzdelávania a tiež v preklade Biblie a písaní komentárov. Okrem iného sa dozvieme, aká je náboženská situácia v Martine a ako vyzerá pracovné štúdium a preklad Biblie.

DNES: Albína Beňová a Martin Kalivoda – Rekondičné centrum

Príbeh Albíny Beňovej a Martina Kalivodu, ako ich Boh povolal do novovzniknutej služby Rekondičné centrum na Ranči v Kráľovej Lehote. Okrem iného sa tiež dozvieme, prečo Rekondičné centrum vzniklo aj pre koho je určené.

Scroll to top