Veľkonočné kázne

SLOVO VIERY: Silnější než smrt – Stanislav Bubik

Kázeň zo zboru CBH Praha (Cirkev bez hraníc) v českom jazyku.

SLOVO VIERY: SÁM na kříži

Krátké Biblické zamyšlení pro dnešní den
Téma: SÁM na kříži
Text: Matouš 27, 46

Scroll to top